Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Aktualność

25-08-2018 Rozpoczęcie NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

K O M U N I K A T
dotyczący rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019

    Uroczyste rozpoczęcie NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w poniedziałek 3 września 2018r. i przebiegać będzie według następującego

HARMONOGRAMU

Podczas inauguracji roku szkolnego obowiązuje strój galowy !
    O godzinie 10.45 W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI NA DĘBNIKACH, ODPRAWIONA BĘDZIE UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA, INAUGURUJĄCA NOWY ROK SZKOLNY. DO UDZIAŁU W NIEJ, WSPÓLNIE Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM, Panią Katechetką oraz Księżmi Katechetami – ZAPRASZAM CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ, A TAKŻE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

                                                                                                        D Y R E K T O R
                                                                                                    Zespołu Szkół Łączności


                                                                                                        Paweł Kucharczyk
Kraków, 13 czerwca 2018r.; 8 lipca 2018