Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Aktualność

26-02-2018 Spotkanie z przedstawicielami AGH p. Marta Karaś

Przed feriami w świetlicy Zespołu Szkół Łączności odbyło się spotkanie zainteresowanych uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, która od lat kształci w ramach dwóch bardzo atrakcyjnych kierunków: teleinformatyki oraz elektroniki i telekomunikacji. Atmosfera spotkania sprzyjała zadawaniu pytań i aktywności uczniów.

 Prelegenci: dr inż. Jarosław Bułat i dr inż. Jacek Wszołek w interesujący sposób zaprezentowali ofertę edukacyjną i warunki studiów w Katedrze Telekomunikacji AGH. Podkreślali, że studia umożliwiają studentom włączenie się w międzynarodowe prace badawcze oraz pracę zgodnie z wykształceniem w firmach będących światowymi liderami telekomunikacji (np. Akamai, Cisco, Huawei, Motorola, Nokia). Pan Jarosław Bułat jest absolwentem ZSŁ, od 2006 pracuje w Katedrze Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH na stanowisku adiunkta. Zajmuje się zagadnieniami przetwarzania sygnałów w telekomunikacji, telemedycynie i systemach wideo oraz zagadnieniami związanymi z programowaniem (systemy rozproszone, mobilne, równoległe).