Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

02-01-2018 Szalchetna Paczka p. Justyna Kaleta, Dominika Pilch.

Grudzień to miesiąc szlachetnych inicjatyw, kiedy to, między innymi ze względu na zbliżające  się święta,  stajemy się bardziej empatyczni i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. W internacie tradycyjnie już staramy się pomóc najuboższym, włączając się w akcję „Szlachetna paczka”,  poprzez zbiórkę artykułów żywnościowych i rzeczy najbardziej potrzebnych wybranej rodzinie. Również w tym roku młodzież stanęła na wysokości zadania i z dużym zaangażowaniem wsparła wspomnianą akcję.
Obdarowana rodzina przesłała kartkę, w której wyraziła swoją wdzięczność za okazane im serce.
Bardzo dziękuje Wszystkim, którzy zechcieli pomóc.
Kierownik i wychowawcy internatu.