Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

16-12-2017 XIV Edycja Konkursu MATEMATYCZNE ŁAMANIE GŁOWY p. Paweł Najman

   Przestawiam wyniki eliminacji XIV edycji konkursu MATEMATYCZNE  ŁAMANIE  GŁOWY. Awans do finału zapewniło rozwiązanie sześciu zadań (na liście nazwiska pogrubioną czcionką). Każde zadanie zostało rozwiązane przez co najmniej dwóch uczestników.

Finał XIV edycji konkursu MATEMATYCZNE  ŁAMANIE  GŁOWY odbędzie się 21 grudnia 2017 roku (czwartek)
o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej internatu (218i) II piętro.

LISTA UCZESTNIKÓW

KARTA ODPOWIEDZI