Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

29-11-2017 Koło Naukowe ABB dyr Renata Gołąb

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się VI edycja Koła Naukowego ABB.
Koło Naukowe ABB udostępnia optymalne warunki do technicznego rozwoju i spełniania się w pasji poprzez możliwość prowadzenia badań naukowych pod okiem pracowników naukowych Korporacyjnego Centrum Badawczego. Najważniejszą częścią Koła Naukowego są kilkuosobowe Zespoły Projektowe, które składają propozycje innowacyjnych, awangardowych projektów w jednym z poniższych tematów:
 · Elektroenergetyki
 · Energoelektroniki
 · Automatyki i Diagnostyki Przemysłowej
 · Inżynierii Materiałowej i Nanotechnologii
 · Systemów Informatycznych
 · Elektroniki, Informatyki i Mechaniki


Chęć udziału w VI edycji Koła Naukowego ABB należy zgłaszać wypełniając formularz, dostępny na stronie www.abb.pl/kolonaukowe. Lista najciekawszych projektów zostanie ogłoszona 29 grudnia 2017r., a wyłonione Zespoły Projektowe rozpoczną pracę 1 lutego 2018 r. VI edycja Koła Naukowego ABB zostanie zakończona 1 listopada 2018 r. podsumowaniem uzyskanych wyników.

W poprzednich edycjach zespoły projektowe Koła Naukowego ABB zrealizowały następujące projekty:
 · Praktyczne zastosowania filtrów aktywnych
 · Budowa modelu przekształtnika macierzowego jako łącznika w systemie elektroenergetycznym do kontroli przemysłu mocy wraz z automatyką sterującą

· Wysoko wytrzymałe i przewodzące panele otrzymane z odpadów nanokompozytów polimerowych

  Mobilny zespół manipulatorów na wspólnej platformie jezdnej
· Wyświetlacz LIX
· Ramię dla egzoszkieletu roboczo-konstrukcyjnego
· Autonomiczne łożysko magnetyczne
· System zdalnej lokalizacji wewnątrz pomieszczeń przy pomocy fal elektromagnetycznych
 · Elektroniczny układ powiadamiania komunikatem SMS o wystąpieniu padaczki
· Rozwiązania konstrukcyjne i nowoczesne algorytmy sterowania w zastosowaniu aplikacji Aktywnego Łożyska Magnetycznego
· Dalmierz radiowy i systemu nawigacji krótkiego zasięgu
· Napęd magnetohydrodynamiczny (MHD)
· Autonomiczny transportowiec domowy
· MineRail - Jednoosobowy transporter szynowy

Na każdym etapie działalności Koła Naukowego Zespoły Projektowe mogą liczyć na pomoc swoich Opiekunów - pracowników naukowych Korporacyjnego Centrum Badawczego, którzy zapewnią profesjonalna pomoc w realizacji projektów, w tym dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie Koła Naukowego ABB www.abb.pl/kolonaukowe