Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

18-10-2017 Konkurs SIGG p. Halina Siemińska

SIGG - WIRTUALNE PIENIĄDZE, PRAWDZIWE EMOCJE! W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej mogą wziąć udział 2-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela – zgłoś swój zespół

  • podaj nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości - opiekunowi zespołu nazwę i skład zespołu
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy (https://sigg.gpw.pl/ – rejestracja ucznia) – przesyła każdy członek zespołu(uczniowie niepełnoletni dostarczają opiekunowi zgodę rodziców na udział w grze)

Nagrody pieniężne w wysokości
•    4 tysięcy złotych otrzyma Zespół, który zdobył 1 miejsce w I etapie Gry.
•    4 tysięcy złotych otrzyma Zespół, który zdobył 1 miejsce w II etapie Gry.
•    5 Zespołów, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w Finale SIGG.
1 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 10 tysięcy złotych
2 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 8 tysięcy złotych
3 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 6 tysięcy złotych
4 miejsce: nagroda dla Zespołu w wysokości 4 tysięcy złotych
5 miejsce nagroda dla Zespołu w wysokości 4 tysięcy złotych
Wyróżnionych zostanie 15 kolejnych najlepszych Zespołów w Finale SIGG
od 6 do 10 miejsca: nagroda pieniężna dla Zespołu w wysokości 2 tysięcy złotych
od 11 do 15 miejsca: nagroda pieniężna dla Zespołu w wysokości 1800 złotych
od 16 do 20 miejsca: nagroda pieniężna dla Zespołu w wysokości 1500 złotych