Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

17-10-2017 Konkurs ortograficzny p. Ewa Piszkowska

Komisja Polonistyczna zaprasza wszystkich chętnych do udziału w corocznym konkursie o tytuł Mistrza Ortografii ZSŁ.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka polskiego do dnia 25.10.2017.