Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

17-09-2017 Stypendia Dyrektora ZSŁ dyr. Paweł Kucharczyk

Z przyjemnością informuję całą społeczność szkolną, że niżej wymienionym osobom przyznałem Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie za wyróżniające wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017. Stypendia wypłacane będą w okresie od września 2017r. do stycznia 2018r.

Ogłaszam, że: Szymon Zyguła klasa 3Ia, Arkadiusz Ćwikła 4Ed, Ryszard Borzych 3IB, Mateusz Marchewka 3Ia otrzymują świadczenie w kwocie 150zł. miesięcznie

natomiast Państwo: Michał Grabowski 4Ia, Paulina Pasternak 3Ia, Julia Moś 2Ia, Daniel Mika 2Ia, Szymon Kania 4Ia, Agnieszka Pałka 2Ia uhonorowani zostają comiesięcznym stypendium w kwocie 100zł.

Wyróżnionym serdecznie gratuluję, a wszystkich uczniów Technikum Łączności nr 14 zachęcam do wzmożonego wysiłku i rywalizacji na płaszczyźnie naukowej.

Kraków, 12 września 2017r.                                             Paweł Kucharczyk