Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

17-09-2017 Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA p. Danuta Gajek

Sprawozdanie z Akcji Sprzątanie Świata 2017

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
W dniu akcji 15.09.2017 przedstawiciele samorządu od 7.30-13.00 odbierali od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły surowce wtórne: makulaturę, zużyte baterie, nakrętki.
Zebrano 2600 kg. makulatury, kilka worków nakrętek oraz 5 pudeł baterii.
 Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w akcji.


Organizatorzy: Samorząd uczniowski, Małgorzata Dziura, Danuta Gajek, Barbara Wakszyńska.

 

 

Fot. Natalia Musiał