Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.


Aktualność

10-10-2017 JUBILEUSZ 50-LECIA INTERNATU ZSŁ W KRAKOWIE p. Agata Szpyt

W dniu 21. 10. 2017r. będziemy obchodzić UROCZYSTY JUBILEUSZ 50-LECIA istnienia Internatu ZSŁ w Krakowie, przy ul. Nowaczyńskiego 2.
Zaczynamy od godz. 15.00 częścią artystyczną, ok. 16.30 zapraszamy na internatowy obiad, a po nim tort i „czas wolny” na terenie placówki.

Chętnych prosimy o potwierdzenie przybycia na adres aszpyt@tl.krakow.pl w terminie do 13. 10. 2017 i wpłatę 50 zł na konto Rady Rodziców 02 1020 2892 0000 5202 0015 7461 z dopiskiem „Jubileusz internatu”.

Istnieje możliwość noclegu.