Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

05-09-2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 M.S.

 

4 września 2017r. na placu parkingowym internatu ZSŁ odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

    Po raz pierwszy uroczystość inauguracji poprowadził Dyrektor Naczelny ZSŁ - Pan Paweł Kucharczyk. Wśród zaproszonych gości byli dwaj emerytowani Dyrektorzy - Pan Antoni Borgosz i Pan Ryszard Bąk. Radę Rodziców reprezentowała Pani Iwona Jawor a przedsiębiorców współpracujących ze szkołą Panowie: Franciszek Broda i Andrzej Zagórski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dyrekcji Państwo: Dyrektor Renata Gołąb, Dyrektor Tadeusz Piszkowski oraz - w tym roku powołany na stanowisko Dyrektora - Pan Artur Wardas.

    Pan Paweł Kucharczyk powitał wszystkich, szczególnie zatrudnionych w tym roku nauczycieli i uczniów klas pierwszych. Wyraził nadzieję, że młodzież będzie mogła rozwijać tu swoje pasje i zainteresowania oraz zdobyć wykształcenie na najwyższym poziomie. Nawiązał do sytuacji na świecie i konieczności wyciągania lekcji z wydarzeń historycznych. Wyraził przekonanie, że codziennym zachowaniem, postawą życiową mamy wpływ na budowanie naszej wspólnej przyszłości. Skierował do całej społeczności szkolnej życzenia udanego Nowego Roku Szkolnego.

Fot. Pewał Wojda więcej zdjęć na FB ZSŁ