Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

21-08-2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

K O M U N I K A T
dotyczący rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018

    Uroczyste rozpoczęcie NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w poniedziałek 4 września 2017r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń: HARMONOGRAM

Podczas inauguracji roku szkolnego obowiązuje strój galowy !
O godzinie 10.45 W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI NA DĘBNIKACH, ODPRAWIONA BĘDZIE UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA, INAUGURUJĄCA NOWY ROK SZKOLNY. DO UDZIAŁU W NIEJ, WSPÓLNIE Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM, Panią Katechetką oraz Księżmi Katechetami – ZAPRASZAM CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ, A TAKŻE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
        
                                              D Y R E K T OR Zespołu Szkół Łączności

Kraków, 10 lipca 2017 r.                                       mgr Antoni Borgosz