Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

03-07-2017 Uroczysta Rada Pedagogiczna

28 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSŁ, na którym Dyrektor Naczelny ZSŁ – Pan Antoni Borgosz przekazał symboliczny klucz do Szkoły swojemu następcy - Panu Pawłowi Kucharczykowi.  
Aby podkreślić fakt zmian, które tak szybko następują w dziedzinach technicznych, reprezentowanych przez Łączność, klucz – przekazany przez wcześniejszego Dyrektora Naczelnego – dr. Ryszarda Bąka – zastąpiła karta magnetyczna – otwierająca kolejną epokę w rozwoju szkoły.
Uroczystość była okazją do wygłoszenia laudacji, licznych podziękowań i wzruszających wspomnień. Pan Dyrektor otrzymał od współpracowników obraz, na którym została uwieczniona Szkoła ze wszystkim atrybutami budynku: daszkiem, zegarem, wyświetlaczem kierunków kształcenia oraz neonem ZSŁ. Kapituła medalu „Za Zasługi dla ZSŁ” przyznała Panu Antoniemu Borgoszowi odznaczenie z numerem 1, które zostało specjalnie na tę okazję pokryte złotem. Przedstawiciele nauczycieli, administracji i obsługi wręczyli przełożonemu bukiet niewiędnących (ceramicznych) kwiatów oraz bilet na koncert Andrei Bocellego.
Uroczystość dopełniona została występem artystycznym p. Jagi Wrońskiej, która na tę okoliczność napisała i wykonała dwie piosenki oraz wręczyła Panu Dyrektorowi jego stylizowany portret.
Na spotkaniu obecni byli również emerytowani nauczyciele, którzy ze wzruszeniem uczestniczyli w tym wydarzeniu i również po uroczystości mieli okazję do rozmów i wspomnień przy filiżance kawy i poczęstunku.

Więcej zdjęć z uroczystości na FB ZSŁ