Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

02-07-2017 Zakończenie Roku Szkolnego

23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.
  Oprócz uczniów, nauczycieli i kierownictwa szkoły, w wydarzeniu uczestniczyła przedstawicielka Rady Rodziców - Pani Iwona Jawor oraz absolwenci ZSŁ, którzy są równocześnie właścicielami firm współpracujących z naszą szkołą – Pan Andrzej Zagórski i Pan Paweł Wadowski. 

   Po odśpiewaniu hymnu, głos zabrał Dyrektor Naczelny - pan Antoni Borgosz. W swoim przemówieniu zaznaczył, że miniony rok szkolny możemy uznać za udany. Sukcesy w ogólnopolskich rankingach ( W Rankingu Techników – szkoła uplasowała się na 2 pozycji, w Rankingu Maturalnym – zajęła 1 miejsce w Polsce). Pan Dyrektor z szacunkiem i uznaniem wymienił osoby, które w sposób szczególny zasłużyły w tym roku na docenienie, ze względu na osiągnięcia w: konkursach, olimpiadach, wrażliwość społeczną, wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Ranking najlepszych świadectw

Ranking najlepszych klas

Fot. Paweł Wojda, więcej zdjęć na FB ZSŁ


   Podczas uroczystości wręczono część ze 144 świadectw z wyróżnieniem. Dla przypomnienia w klasach maturalnych w wyniku klasyfikacji końcowej było 48 biało - czerwonych pasków, zatem łącznie 192 osoby otrzymały promocję lub ukończyły szkołę ze średnią arytmetyczną większą lub równą 4,75.
   Statuetkę Lampy – wręczanej tradycyjnie zespołowi klasowemu, który osiągnął najlepsze wyniki w danym roku szkolnym - klasa 2 IA z p. Magdaleną Czechowską-Buratowską przekazała klasie 1 IB, której wychowawcą jest p. Ewa Piszkowska.
   W związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Naczelnego ZSŁ, Samorząd Uczniowski przekazał Panu Dyrektorowi wzruszające podziękowanie za lata pracy poświęcone naszej szkole. Symbolem wdzięczności był wręczony przez młodzież portret dyr. Antoniego Borgosza złożony z miniaturowych zdjęć uczniów.

   Wyrazy uznania i szacunku za długoletnie sprawowanie funkcji Dyrektora najlepszej w Krakowie szkoły technicznej, w imieniu Pana Prezydenta Miasta Krakowa, wraz z bukietem kwiatów złożyła Dyrektor Wydziału Edukacji - Pani Anna Korfel-Jasińska.

   Od września funkcję Dyrektora Naczelnego ZSŁ przejmie Pan Paweł Kucharczyk – dotychczasowy wicedyrektor ZSŁ.