Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

27-05-2017 Wymiana polsko - niemiecka 2017 p. Joanna Jarochowicz

 

Kolejna wizyta uczniów polskich we Frankfurcie nad Menem miała miejsce w terminie 13-20 maja 2017.
W projekcie udział wzięło 14  uczniów polskich z klas drugich i trzecich  uczący się w zawodach informatyk, elektronik oraz 2 opiekunów: J. Jarochowicz i Z. Krawiec.
Cele wymiany:
- gromadzenie doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym,
- posługiwanie się  językami angielskim  oraz niemieckim podczas realizacji wspólnych zajęć edukacyjnych oraz  w celu   komunikowania się  uczestników,
- przebywanie uczniów polskich w otoczeniu niemieckojęzycznym,
- poznawanie nowej kultury, wzajemne przenikanie się kultur (Vernetzung).
Finansowanie:

Edycję polską projektu finansuje w przeważającej większości organizacja o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) z siedzibą w Warszawie. Edycja niemiecka dofinansowana jest przez odpowiednik PNWM o nazwie JUGENDWERK z siedzibą w Berlinie.  Wymianę wspomagają finansowo rodzice uczestników, Dyrekcja i Rada Rodziców ZSŁ oraz miasto Frankfurt nad Menem.PROGRAM