Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

23-06-2017 Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w piątek 23 czerwca 2017r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń:
a) o godzinie 7.45 odbędzie się rozdanie świadectw w następujących klasach: 1Ia – sala 104, 1Ic – sala 105, 1Ed – sala 206, 1K – sala 110, kl. 1Ta – sala 211, kl. 1Tb – sala 214, 2Ia – sala 215, 2Ec – sala 106, 3Id – sala 109, 3Ec – sala 22.
O godzinie 8.50 (nie wcześniej !!!) uczniowie wyżej wymienionych oddziałów pod opieką Wychowawców zajmą miejsca na placu parkingowym obok internatu, gdzie uczestniczyć będą w uroczystości głównej z udziałem całej społeczności szkolnej. Po jej zakończeniu młodzież w/w klas opuści teren szkolny.

b) O godzinie 8.45 młodzież z klas: 1Ib, 1Id, 1Ea, 1Eb, 1Ec, 2Ib, 2Ic, 2Id, 2Ea, 2Eb, 2Ed, 2K, 2Ti, 3Ia, 3Ib, 3Ic, 3Ea, 3Eb, 3Ed, 3K, 3Ti zgromadzi się na placu parkingowym na tyłach internatu i pod opieką Wychowawców, nauczycieli W–F, zajęć praktycznych zajmie wyznaczone miejsca – za techniczne przygotowanie uroczystości od-powiadają klasy 2Id, 3Eb, 3Ti wspólnie z Państwem: Agnieszką Osuch, Przymysławem Cienkoszem, Justyną Batko oraz Jackiem Orczykiem, Grzegorzem Turdzą, Jackiem Bernasikiem. Pracę zaplanują Państwo Agniesz-ka Osuch i Jacek Orczyk. O przygotowanie nagłośnienia proszę Pana Michała Okrajniego i wyznaczonych przez opiekuna radiowęzła uczniów.
Około godziny 9.45 po zakończeniu części oficjalnej, podczas trwania której wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem, odbędzie się druga tura spotkań z Wychowawcami klas. Będą one przebiegać w oparciu o następujący przydział sal: 1Ib – 222, 1Id – 219, 1Ea – 209, 1Eb – 212; 1Ec – 213, 2Ib – 107, 2Ic – 205, 2Id – 109, 2Ea – 121, 2Eb – 206, 2Ed – 110, 2K – 104, 2Ti – 211, 3Ia – 111, 3Ib – 106, 3Ic – 214, 3Ea – 119, 3Eb – 204, 3Ed – 112, 3K – 105, 3Ti – 215.
W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystość oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej z udziałem czterech wcześniej wytypowanych oddziałów oraz dwuosobowych reprezentacji pozostałych zespołów klasowych, a także uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem.