Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

02-06-2017 TURNIEJ CROSSMINTONA p. Anna Szkudlarek

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU CROSSMINTONA (SPEEDMINTONA) O MISTRZOSTWO ZSŁ. CROSSMINTONADA 2017 to projekt dla szkół realizowany i koordynowany przez firmę Libo Koncept, właściciela portalu Crossminton.pl, przy współpracy z Polską Akademią Crossmintona (PACROSS) oraz Polską Federacją Crossmintona, obejmujący ogólnopolski cykl szkolnych  turniejów crossmintona. Celem projektu jest popularyzacja nowej dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

MECZE TURNIEJOWE BĘDĄ ROZEGRANE W DNIACH 12-14 CZERWCA
W GODZ. OD 8.00 DO 14.00. FINAŁ W DNIU SPORTU 16 CZERWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy w gabinecie WF do dnia 9 czerwca 2017 roku.

Dla uczestników projektu przewidziano następujące nagrody:
I miejsce – grant na udział w Mistrzostwach Świata 2017 dla 4 uczniów i opiekuna
( w Warszawie w dniach 29.06. 2017), informacje o MŚ dostępne na:
http://crossminton.pl/ico-wch2017/
II miejsce – szkolny komplet do gry w crossmintona (Speedminton KS-12)
III miejsce – szkolny komplet do gry w crossmintona (Speedminton KS-8)
UWAGA!
W projekcie CROSSMINTONADA mecze rozgrywane są na czas. Mecz trwa 6 minut (2razy po 3 minuty ze zmianą stron).
O wygranej decyduje łączna liczba punktów zdobyta przez 6 minut. W meczach obowiązują speedery FUN).
Serwis
Gracze losują, który z nich rozpoczyna grę serwisem. Następnie każdy z zawodników na zmianę oddaje trzy serwisy. Po każdym serwisie liczony jest punkt.
Uderzenie serwisowe wykonuje się z 1/3 tylnej strefy boiska, od dołu (w praktyce odmierza się 3m{lub 2,5m}od linii przedniej i zaznacza taśmą na bocznych liniach). Nie wolno stosować przy serwisie
górnego uderzenia. Speedera należy opuścić z wysokości biodra i odbić go podczas opadania.
Zmiana pól. Aby zapewnić sprawiedliwe warunki dla każdego z graczy, po pierwszych 3 minutach gry zawodnicy zamieniają się polami.
Punktacja
Punkt naliczany jest po każdym serwie, chyba że konieczne jest jego powtórzenie. Punkty są
przyznawane w następujących przypadkach:
1. Błąd serwisu; 2. Speeder dotknął ziemi; 3. Speeder spadł na pole (linia liczy się jako pole) i nie może być odbity; 4. Speeder spadł poza boiskiem (aut); 5. Speeder zostaje dwukrotnie odbity przez tego samego zawodnika; 6. Speeder dotknął jednego z zawodników.
Jeśli gracz odbije speedera, która spadał poza boisko(aut),uderzenie jest zaliczone a gra kontynuowana.