Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

26-05-2017 Wymiana polsko - chińska 2017 - wyniki rekrutacji p. Paweł Koszałka

Spośród chętnych do udziału w wymianie polsko-chińskiej do rekrutacji zostali wytypowani tylko uczniowie z klas II i III. Uczniowie ci zostali sklasyfikowani biorąc pod uwagę oceny z ostatniego semestru (I) z trzech kategorii, którym przypisano wagi: 1.    średnia z przedmiotów zawodowych        6,00
2.    język angielski                6,00
3.    zachowanie                     3,00
Na podstawie tych danych obliczona została średnia ważona i przypisana każdemu kandydatowi. Stworzony w ten sposób wyznacznik określa miejsce ucznia w odpowiedniej grupie zawodowej. Ponadto, powstały dwie grupy tematyczne: elektroniczna, informatyczna, każda po 12 osób. Skład tych grup został ustalony proporcjonalnie do liczby uczniów/klas w poszczególnych zawodach. W przypadku tej samej wartości wyznacznika decyduje ocena z j. angielskiego.
    Wynik rekrutacji przedstawia poniższa TABELA
Prosimy o potwierdzenie udziału w wymianie w sekretariacie uczniowskim szkoły do 2.06.2017. Wyjazdy obu grup do Chin planowane są jesienią 2017 na 2 tygodnie. Udział w wymianie oznacza również konieczność towarzyszenia chińskim partnerom podczas ich rewizyty w Krakowie. Spotkanie organizacyjne obu grup odbędzie się w poniedziałek 5.06.2017 o godz. 13:05 w świetlicy szkolnej.