Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

05-06-2017 JUBILEUSZ 50-LECIA INTERNATU ZSŁ W KRAKOWIE p. Agata Szpyt

   

W dniu 21.10.2017 r. będziemy obchodzić

UROCZYSTY JUBILEUSZ 50-lecia istnienia Internatu ZSŁ w Krakowie, przy ul. Nowaczyńskiego 2.

Szczegółowy program JUBILEUSZU będzie uwarunkowany zdeklarowaną ilością uczestników - naszych Gości.
PROSIMY o składanie deklaracji uczestnictwa w JUBILEUSZU.
Posiadaczy fotografii i wszelkich pamiątek prosimy o ich zwrotne udostępnienie.

Deklaracje uczestnictwa, pamiątki oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: aszpyt@tl.krakow.pl