Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

19-03-2017 Wizyta w Chinach p. Paweł Koszałka

W marcu, delegacja Zespołu Szkół Łączności w składzie: Pani dyr. Renata Gołąb i Pan Paweł Koszałka odbyła wizytę roboczą w Chinach. Odwiedzono szkoły w miastach Tianjin i Xuzhou: Tianjin Modern Vocational Technology College, Tianjin Maritime College i Jiangsu Province Xuzhou Technician Institute. Podczas tych spotkań prowadzone były rozmowy na temat przyszłej współpracy oraz podpisano memoranda dotyczące wymiany uczniów i nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z wizyty na:

FB ZSŁ