Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

03-03-2017 Erasmus + Staż zawodowy w Ostrawie dyr. Renata Gołąb, Marta Karaś, Joanna Jarochowicz

Zespół Szkół Łączności informuje, że została wyłoniona lista osób zakwalifikowanych  na staż w  Ostrawie, który odbędzie się w terminie 30.04.2017 – 13.05.2017.
Spotkanie dla wyłonionej 10-tki odbędzie się w dniu 13 marca br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Szkolnym Ośrodku Kariery (sala W11).Wszyscy zakwalifikowani uczniowie proszeni są w trybie pilnym (najpóźniej do środy tj. 8.03.2017) o dostarczenie do p. Marty Karaś osobiście lub na adres mailowy: mkaras@tl.krakow.pl  następujących danych osobowych:
•    Data i miejsce urodzenia
•    PESEL
•    Dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
•    Adres e-mail i nr telefonu
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYJAZDU