Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

18-01-2017 Stypendium im. Juliusza Lea

Michał Raźny, absolwent Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, obecnie student I roku na Politechnice Krakowskiej, jako pierwszy otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea. Gratulujemy!


Stypendium im. Juliusza Lea to nowa forma wsparcia uczniów zdolnych, wprowadzona do Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów uchwałą Rady Miasta Krakowa w zeszłym roku, na podstawie propozycji prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Stypendium ma upamiętniać dawnego włodarza miasta, Juliusza Lea, prezydenta Krakowa w latach 1904–1918 – w zeszłym roku przypadła 155. rocznica jego urodzin.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl