Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

05-01-2017 Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli. Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Materiały związane ze szkoleniem z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli. Realizacja projektu w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Regulamin rekrutacji na szkolenia dla nauczycieli

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja_oświadczenie uczestnictwa w projekcie

Zakres danych osobowych

Oświadczenie  uczestnika projektu