Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

22-12-2016 Życzenia świąteczne

Spotkanie opłatkowe dla emerytowanych nauczycieli oraz grona prdagogicznego i pracowników szkoły odbedzie się 22 grudnia o godz. 11.30 w świetlicy internatu szkolnego.