Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

01-12-2016 Sprzątanie Świata Karolina Bobowska SU

Dnia 30 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w uroczystym rozdaniu nagród za zbiórkę makulatury w 2016 roku. Odbyło się ono w Urzędzie Miasta Krakowa. W tym roku w akcji uczestniczyły w sumie 72 szkoły, a zebrano około 500 ton makulatury. Nasza szkoła zebrała łącznie ponad 3 tony. Nagrody rozdano w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zespół Szkół Łączności otrzymał z rąk Pani Wiceprezydent Miasta Krakowa dyplom za uczestnictwo w tegorocznej akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy!

Dyplom za udział w akcji