Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

26-11-2016 Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA p. Szymon Świontek

Zapraszamy uczniów ZSŁ do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym EUREKA. Uczestnik rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, który składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów). Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w konkursie jak największej ilości młodzieży.

Zgłoszenia należy kierować do Pana Szymona Świontka do dnia 2 grudnia. Opłata za możliwość wzięcia udziału w konkursie wynosi 9 zł. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.