Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

16-11-2016 Konkurs Alfik Matematyczny p. Ewa Artymiuk-Kocoł

   Dnia 23 listopada odbędzie się konkurs Alfik Matematyczny. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o zgłoszenie się w tym dniu o godz. 12:00 przed następującymi salami:
Świetlica w internacie – klasy 1Ia, 1Ib, 1Id, 1Ea, 1Eb, 1K, 4Ic, 4Ib, 4Id
218i w internacie – 1Ed, 2Ib, 2Ic, 2Id, 2Ea, 2Eb, 3Ib, 3Ic, 3Eb, 3Ec, 3Ed, 3Ti.