Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

15-11-2016 Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy p. Barbara Wakszyńska

   25 listopada 2016 r. w ZSŁ odbędzie się KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP  „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
   Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony
pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.
Zadaniem konkursowym dla uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp. Test opracowany przez Szkolny Komitet Konkursowy składa się z 25 pytań.
Baza zadań znajduje się na stronie www.pip.gov.pl/konkursy
Zgłoszenia do konkursu  przyjmują  B.Wakszyńska, H. Siemińska do 18 listopada. Zapraszamy!!!