Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

29-09-2016 Gratulacje

  

   Pan Dyrektor Antoni Borgosz otrzymał pismo od prorektora ds studenckich Politechniki Krakowskiej w związku z uzyskaniem przez naszego absolwenta Krystiana Zapotocznego jednej z najwyższych ocen w skali punktowej w procesie rekrutacyjnym na I rok studiów Politechniki Krakowskiej. TREŚĆ DOKUMENTU