Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

28-09-2016 SIGG - szkolna internetowa gra giełdowa p. Halina Siemińska

SIGG - WIRTUALNE PIENIĄDZE, PRAWDZIWE EMOCJE!
SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA  -  rejestracja do gry i kursu e-learningowego o inwestowaniu!   www.sigg.org.pl W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej biorą udział 2-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela – zgłoś swój zespół


•    podaj nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości - opiekunowi zespołu nazwę i skład zespołu oraz numer telefonu i e-mail  do lidera zespołu
•    wypełnij formularz zgłoszeniowy ( www.sigg.org.pl – rejestracja ucznia) – przesyła każdy członek zespołu(uczniowie niepełnoletni dostarczają opiekunowi zgodę rodziców na udział w grze)
Zarejestruj się, weź udział w kursie, zdobądź CERTYFIKAT z wiedzy giełdowej i przygotuj się do startu Gry!

Szczegółowy harmonogram Projektu w roku szkolnym 2016/2017:
12 września – 30 września 2016 r. - rejestracja uczestników – zarówno do Gry, jak i Kursu
26 września - 14 października 2016 r. - gra testowa
10 października - 31 października 2016 r. - pre test w kursie e-learningowym - test sprawdzający wiedzę początkową (niezależnie od wyników, jedynie za podejście, Uczestnicy otrzymują taką samą ilość dodatkowych punktów)
10 października 2016 r. - 15 stycznia 2017 r.– kurs e-learningowy
17 października 2016 r. - 15 stycznia 2017 r - gra podstawowa
1-31 marca 2017 r. - dogrywka
9-15 stycznia 2017 r. - ogólnopolska klasówka on-line z inwestowania
KLASÓWKA 9 - 15 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału Halina Siemińska, Barbara Wakszyńska