Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

20-09-2016 KURS: Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa p. Tadeusz Januszek

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszają:młodzież szkół  ponadgimnazjalnych do udziału w kursie Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa - blok tematyczny „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika”.
Wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. W roku szkolnym 2016/2017 tematem przewodnim dla uczniów szkół średnich są „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika”. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) przy Rynku Głównym 35.

Dla uczestników kursu organizatorzy przewidzieli możliwość udziału w konkursach wiedzy o Krakowie: „Między barokiem a romantyzmem. Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznice śmierci Naczelnika” dla uczniów szkół średnich, z cennymi nagrodami rzeczowymi i książkowym. Konkursy będą organizowane na zakończenie zajęć prowadzonych w ramach blok tematycznego.
Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.mhk.pl.
   Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” do 9 października 2016 roku na adres e-mailowy: tmhzk@tmhzk.krakow.pl. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.