Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

12-09-2016 Program stypendialny IKEA FAMILY p. Renata Fedorowicz

   Szkoła została zakwalifikowana  do V edycji Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY.
Kryteria przyznawania Stypendiów
Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
a.    potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych).
b.    uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej.
c.    wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe.
https://www.ikeafamily.eu/Program-Stypendialny/
Szczegółowych informacji udzielają pedagodzy: Renata Fedorowicz, Karolina Ambroziak