Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

25-05-2016 Staż w Ostravie p. Joanna Jarochowicz

  

  W  roku szkolnym 2015/2016  w terminie 01-14.05 dziesięciu uczniów  naszej szkoły odbyło staż  w szkole partnerskiej  Středni Škola Teleinformatiky  w Ostrawie w Republice Czeskiej Staż realizowany był w ramach projektu pt. „Nowe technologie , nowe możliwości”  w programie POWER na zasadach Erasmus+.
Uczestnicy projektu  rekrutowali się spośród uczniów technikum o specjalności telekomunikacja, elektronika i teleinformatyka . Wyboru stażystów  dokonaliśmy spośród młodzieży uczącej się w klasie trzeciej  technikum,  posiadającej już pewne podstawy zdobyte podczas zajęć programowych poszerzone  uczestnictwem  w następujących  kursach  zawodowych:
1. Rejestracja, odtwarzanie i cyfrowa obróbka obrazu i dźwięku,
2. Wspomaganie projektowania w CAD, COREL, grafika,
3. Technika światłowodowa, badanie parametrów łącz,
4. Układy cyfrowe - montaż, pomiary, eksploatacja,
5. Certyfikat ECDL.

RELACJA Z WYJAZDU

W projekcie udział wzięli:
1. Kinga Paciuch
2. Szczepan Malaga
3. Paweł Strunnik
4. Sebastian Tatko
5. Jakub Marcinkowski
6. Leszek Błach
7. Jakub Różycki
8. Piotr Mąkosa
9. Tomasz Kowalski
10. Mikołaj Wielgus

Nasza koncepcja projektu zakładała następujące efekty kształcenia zawodowego:
- doskonalenie zawodowe,
- wykorzystanie posiadanej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- zrozumienie pojęcia "mobilności" jako podnoszenia szans młodych ludzi na znalezienie pracy na terenie całej Unii Europejskiej,
- transfer nowych kwalifikacji w zakresie technik światłowodowych,
- udokumentowanie osiągniętych efektów kształcenia uczestników w formie certyfikatów organizacji goszczącej i wysyłającej zgodnie z zasadami ECVET.

Rezultatem bezpośrednim dla ZSŁ jest uatrakcyjnienie oferty szkolenia zawodowego poprzez praktyki realizowane w krajach Unii Europejskiej.
Konkretnym  efektem  zajęć przeprowadzonych  w szkole partnerskiej w specjalistycznych pracowniach  będzie zdobycie następujących  umiejętności :
a) w zakresie sieciowych urządzeń CISCO:
       - budowa przewodowych sieci komputerowych,
       - konfigurowanie routerów i przełączników CISCO,
       - konfigurowanie routingu statycznego i dynamicznego,
       - konfigurowanie usług teleinformatycznych.
b) w zakresie telefonii IP:
       - instalacja i konfiguracja serwera SIP,
       - protokoły telefonii IP-SIP i H.323,
       - konfiguracja systemów VoIP.
c) w zakresie techniki światłowodowej:
       - spawanie włókien światłowodowych,
       - wykonywania pomiaru referencyjnego strat sygnału metodą bezpośrednią,
       - paszportyzacja łączy,
       - pomiary strat sygnału przy pojedynczych i wielokrotnych zgięciach światłowodu.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty:
- certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ
- certyfikat ECVET

   Udział w stażu w ramach projektu „Nowe  technologie, nowe możliwości” pozwolił młodzieży naszej szkoły uczestniczyć  w wymianie międzynarodowej w  państwie Unii Europejskiej. Uczniowie ZSŁ podczas pobytu w Republice Czeskiej brali udział we wspólnych zajęciach wraz z uczniami czeskimi w profesjonalnie wyposażonym laboratorium światłowodowym. Realizowali oni  nie tylko projekty z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i informatyki i teleinformatyki, lecz  również  odwiedzili przedsiębiorstwa, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie. Staż  uświadomił uczestnikom znaczenie uczenia się przez całe życie, aktywnie wzmocnił w nich poczucie obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i poszanowaniu praw człowieka i demokracji oraz zachęcaniu do tolerancji i szacunku dla innych ludzi i kultur.
W czasie wolnym organizowane były zajęcia mające na celu poznanie czeskiej kultury.
W obszarze edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej młodzież miała możliwość poznania kultury regionu Moravskoslezsko oraz kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego zrozumienia przedstawicieli obu krajów w myśl idei integracji europejskiej.  Dodatkowym, ważnym i cennym efektem projektu było poszerzanie praktycznej znajomości języka angielskiego będącego językiem roboczym projektu.