Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

29-06-2016 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca 2016r. na płycie boiska szkolnego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
  Oprócz uczniów, nauczycieli i kierownictwa szkoły w wydarzeniu uczestniczyły przedstawicielki Rady Rodziców ZSŁ: Pani Magdalena Kusek (przewodnicząca) oraz Pani Iwona Jawor (zastępca).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Kamil Przybyło więcej zdjęć na FB ZSŁ

oraz fot. Pawła Wojdy

  Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał dyrektor naczelny - pan Antoni Borgosz. W swoim przemówieniu zaznaczył, że miniony rok szklony możemy uznać za udany. Sukcesy w ogólnopolskich rankingach ( W Rankingu Techników i Rankingu Maturalnym – szkoła zajęła 2 miejsce w Polsce,  w Ranking STEM - 1 miejsce) - to powód do dumy. Wymienione zostały również sukcesy naszych uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe.
Pan Dyrektor z szacunkiem i uznaniem wymienił osoby,  „które miały odwagę wyrastać ponad przeciętność”  i przyczyniły się do postrzegania naszej szkoły jako miejsca rozwoju talentów.
W tym roku szkolnym zostało pobitych kilka rekordów:
Michał Ciborowski z klasy 3 Ic uzyskał najwyższą średnią - 5,93,
drugi rekord dotyczy liczby świadectw  z wyróżnieniem, świadectw z biało czerwonym paskiem otrzymało 11,2% populacji uczniowskiej czyli 120 uczniów.
I wreszcie trzeci rekord ustanowiony przez uczniów klasy 1Ia - 18 osób (co stanowi 50% uczniów tej klasy) otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. LISTA UCZNIÓW, KTÓRZY OTRZYMALI ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM

Ogłoszone zostały także wyniki rankingu klas.
1.   kl.  1Ia – wychowawca p. M. Czechowska-Buratowska
2.   kl.  1Ib – wychowawca p. P. Piekarski
3.   kl.  1Id – wychowawca p. A. Osuch
4.   kl.  2Ia – wychowawca p. J. Skibicki
5.   kl.  1Ic – wychowawca p. W. Świdrak
6.   kl.  3Ic - wychowawca p. A. Kozłowska  
7.   kl.  2Ic – wychowawca p. E. Kowal
Podczas uroczystości zakończenia roku odbyło się wręczenie pucharu dla najlepszej klasy, który 2 Ic przekazała tegorocznym zwycięzcom - 1 Ia.
Pan Dyrektor wspomniał również o wielu cennych inicjatywach, które podjęto w tym roku szkolnym: 9 Międzyszkolny Festiwal Informatyczny, Klub Mówców, Klub Kibica, Akademia Dobrych Manier. Zwrócił uwagę na dużą ilość akcji charytatywnych i kształtujących wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka (Świąteczna Paczka, Wampiriada itp.). Podziękował też uczniom z Koła Promocji Szkoły za reprezentowanie ZSŁ na spotkaniach z gimnazjalistami oraz redakcji gazetki szkolnej MARGINES za ciekawe artykuły i przyciąganie coraz szerszego kręgu czytelników.
   Życzenia udanych wakacji i wyrazy wdzięczności za wyjątkowe wyniki, oraz zachętę do podjęcia wysiłku, by utrzymać tak wysoką pozycję w rankingach w przyszłym roku szkolnym, skierowała do społeczności szkolnej przewodnicząca Rady Rodziców ZSŁ - Pani Magdalena Kusek.
   Po rozdaniu świadectw z wyróżnieniem oraz nagród w konkursach a także wręczeniu statuetki zwycięzcom rajdu "O puchar Dyrektora ZSŁ" chór Łącznik zaprezentował utwór poświęcony naszym patronom - Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku. Autorami zarówno tekstu jak i muzyki są uczniowie naszej szkoły: Michał Ciborowski (tekst) oraz Jakub Szura (muzyka).