Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

21-06-2016 Zakończenie roku szkolego 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w piątek
24 czerwca 2016r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń:

a) o godzinie 7.45 odbędzie się rozdanie świadectw w następujących klasach: 1Ib – sala 107, 1Ic – sala 205, 1Ea – sala 121, 1Ec – sala 106, kl. 2Id – sala 109, kl. 2Ea – sala 119, 2Ec – sala 22, 2Ti – sala 215, 3Ec – sala 112.

O godzinie 8.50 (nie wcześniej !!!) uczniowie wyżej wymienionych oddziałów pod opieką Wychowawców zajmą miejsca na dziedzińcu szkolnym, gdzie uczestniczyć będą w uroczystości głównej z udziałem całej społeczności szkolnej. Po jej zakończeniu młodzież w/w klas opuści teren szkoły.

b) O godzinie 8.45 młodzież z klas: 1Ia, 1Id, 1Eb, 1Ed, 1K, 1Ti, 2Ia, 2Ib, 2Ic, 2Eb, 2Ed, 2K, 3Ia, 3Ib, 3Ic, 3Id, 3Ea, 3Eb, 3Ed, 3K, 3Ta, 3Tb zgromadzi się na dziedzińcu szkolnym i pod opieką Wychowawców, nauczycieli W–F, zajęć praktycznych zajmie wyznaczone miejsca.

Około godziny 9.45 po zakończeniu części oficjalnej, podczas trwania której wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem, odbędzie się druga tura spotkań z Wychowawcami klas. Będą one przebiegać w oparciu o następujący przydział sal: 1Ia – 215, 1Id – 109, 1Eb – 206, 1Ed – 110, 1K – 104, 1Ti – 211, 2Ia – 111, 2Ib – 106, 2Ic – 214, 2Eb – 204, 2Ed – 112, 2K – 105, 3Ia – 22, 3Ib – 219, 3Ic – 121, 3Id – 119, 3Ea – 205, 3Eb – 107, 3Ed – 213, 3K – 212, 3Ta – 222, 3Tb – 209.

W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystość oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej z udziałem pięciu wcześniej wytypowanych oddziałów oraz dwuosobowych reprezentacji pozostałych zespołów klasowych, a także uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem.