Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

10-06-2016 Odsłonięcie napisu na pomniku. Aleksandra Borkowska

   Dnia 7 czerwca 2016r. w Zespole Szkół Łączności odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia napisu na pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Część oficjalna przed pomnikiem rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski przez chór „Łącznik”. Następnie swoje przemówienie wygłosił dyrektor naczelny ZSŁ mgr Antoni Borgosz. Jako drugi wystąpił dr Piotr Skałuba, wygłaszając krótką przemowę dotyczącą dramatycznych wydarzeń Obrony Poczty Polskiej w Gdańsku 1.09.1939r.        Napis na pomniku odsłonił pan dyr mgr Antoni Borgosz w asyście przybyłych gości oraz nauczycieli naszej szkoły. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty. Następnie wystąpili: płk. Andrzej Gaczorek oraz dr Janusz Gądek – prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Łączności. Część oficjalną zakończyło przemówienie pana Tomasza Heiliga – wnuka naczelnika Poczty Polskiej w Gdańsku Józefa Wąsika i pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Na uroczystości obecny był poczet sztandarowy. Więcej zdjęć na stronie: FB ZSŁ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   fot. Kacper Zaryczny

  W świetlicy ZSŁ odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku. Na początek chór „Łącznik” prowadzony przez prof. Jadwigę Wrońską zaprezentował pieśni i wiersze patriotyczne. Następnie mogliśmy zobaczyć prezentacje przygotowane przez uczniów klasy 3ic: „Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku w dniu 1 września 1939r.” przygotowaną przez Jakuba Nowaka i Tomasza Smolenia, „Rola porucznika Konrada Guderskiego w obronie placówki pocztowej w Gdańsku” przygotowaną przez Arkadiusza Biela i „Niemiecki mord sądowy dokonany na gdańskich pocztowcach”, której autorem był Tomasz Fugiel. W prezentacjach tych wykorzystano najciekawsze fragmenty filmu w reżyserii Stanisława Różewicza pt. „Wolne miasto”.
Organizatorem i moderatorem sesji był dr Piotr Skałuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  fot. Kacper Zaryczny