Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

07-06-2016 Wystawa historyczna p. Tadeusz Januszek

Święto Krakowa

   W związku ze Świętem Miasta Krakowa w naszej szkole otwarta została wystawa
poświęcona zasłużonym dla naszego grodu Prezydentom doby Autonomii Galicyjskiej.

Zapraszamy do zwiedzania !

fot. p. Tadeusz Januszek