Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

08-06-2016 Rekrutacja do klas pierwszych ZSŁ

    10 czerwca 2016 r. o godz. 15.00. upływa termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

   W tym dniu Komisja Rekrutacyjna w ZSŁ pracuje w zmienionych godzinach - od 13.00 do 15.00. Po godzinie 15.00 nie będzie możliwości złożenia podania, gdyż system elektronicznej rekrutacji o godz. 15.00 zostanie zablokowany.

   Ponadto, że odmiennie od zasad obowiązujących w rekrutacji ubiegłorocznej, wnioski rekrutacyjne kandydaci składają w szkołach ponadgimnazjalnych tzw. pierwszego wyboru, a nie w swoich macierzystych gimnazjach.
Warunkiem uczestniczenia kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, prowadzonym przy wsparciu systemu informatycznego, jest potwierdzenie w tym systemie wniosku rekrutacyjnego przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru, na podstawie wniosku złożonego w tej szkole w formie papierowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA DO ZSŁ http://www.pedagog.tl.krakow.pl/rekrutacja.php