Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

25-05-2016 REKRUTACJA


Przypomnienie o końcowym terminie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

   W związku z ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i terminami składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 (za wyjątkiem szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych), przypominam, że termin składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków i Powiat Krakowski upływa 10 czerwca 2016 r. o godz. 15.00. Przypomnienie o końcowym terminie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

   Przypominam ponadto, że odmiennie od zasad obowiązujących w rekrutacji ubiegłorocznej, wnioski rekrutacyjne kandydaci składają w szkołach ponadgimnazjalnych tzw. pierwszego wyboru, a nie w swoich macierzystych gimnazjach.
   Warunkiem uczestniczenia kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, prowadzonym przy wsparciu systemu informatycznego, jest potwierdzenie w tym systemie wniosku rekrutacyjnego przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru, na podstawie wniosku złożonego w tej szkole w formie papierowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z poważaniem,


/-/ Dariusz Domajewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

REKRUTACJA DO ZSŁ http://www.pedagog.tl.krakow.pl/rekrutacja.php