Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

05-05-2016 Wampiriada

   27 kwietnia na terenie ZSŁ odbyła się akcja krwiodawstwa. Spośród 27 osób, które zgłosiły gotowość oddania krwi 21 zostało dopuszczonych do akcji. Uzyskano dzięki temu 21 pełnych jednostek krwi.

Dyrekcja otrzymała PODZIĘKOWANIE od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w Wampiriadzie serdecznie dziękujemy!