Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

26-04-2016 Uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów

   Uroczyste pożegnanie absolwentów Technikum Łączności nr 14 odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2016r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń:

a) o godzinie 12.10 w sali gimnastycznej rozpocznie się uroczystość główna, w trakcie trwania której wręczone zostaną świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem oraz wyróżnieni będą najlepsi uczniowie Technikum Łączności nr 14. W tej części uczestniczą wychowawcy oraz jedno lub dwuosobowe reprezentacje młodszych klas szkół młodzieżowych. Do wzięcia udziału w uroczystości gorąco zapraszam nauczycieli, którym w tym czasie nie przydzielono lekcji oraz przedstawicieli rodziców wszystkich kończących naukę oddziałów.

b) około 13.15 młodzież klas maturalnych uda się do swoich sal na ostatnie oficjalne spotkania z wychowawcami, podczas których wręczone będą świadectwa ukończenia szkoły. Obowiązuje następujący przydział sal: 4Ia – sala 105; 4Ib – sala 222; 4Ic – sala 110; 4Id – sala 214; 4Ea – sala 209; 4Eb – sala 219; 4Ec – sala 104; 4Ed – sala 111; 4 Ee - sala 211; 4K – sala 212; 4Ta – sala 213; 4Tb – sala 206.

                                                                                                          Dyrektor ZSŁ - Antoni Borgosz