Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualność

31-03-2016 Olimpiada Innowacji Technicznych p. Paweł Koszałka

Olimpiada Innowacji Technicznych - wyniki eliminacji szkolnych

Po dokonaniu oceny prac zgłoszonych do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne) Olimpiady Innowacji Technicznych, komisja w składzie: Renata Gołąb, Paweł Koszałka, Mirosław Paszkowski, przyznała następujące miejsca:

Kategoria E – pomysł ekologiczny:

1. „Elektrownia wodna”, autor: Zapotoczny Krystian, kl. 4EB

2. „Piaskuś”, autor: Kozub Mateucz, kl. 3EB

3. „Kula świetlna”, autor: Tatko Sebastian, kl. 3EB

Kategoria R – pomysł techniczny:

1. „Egzoszkielet roboczo-konstrukcyjny”, autorzy: Łach Sylwester, Gumula Sebastian, Śmietana Bartosz, kl. 4ED

Kategoria U – usprawnienia softwarowo-techniczne:

1. „Lekki radar trójwspółrzędny dla aktywnej obrony obiektów przed pociskami przeciwpancernymi”, autor: Pogan Bartosz, kl. 4EA

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ciekawych projektów, a zwycięskie prace z każdej kategorii zostaną zgłoszone do zawodów II stopnia (eliminacje okręgowe).