Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

07-09-2017 KONKURS NA KOMIKS EKONOMICZNY - IX edycja 2017 p. Halina Siemińska

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.:
1.    Korzyści z migracji dla gospodarki;
2.    „Unia możliwości” - o swobodnym
przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
3.    „Cyberbezpieczeństwo” - jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
4.    „Prywatne czy państwowe?” - o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki
Prace można przygotować grupowo. Szczegółowe informacje na stronie https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017. Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości: H. Siemińskiej, B.Wakszyńskiej.

06-09-2017 Kiermasz podręczników S.U. ZSŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samorząd Uczniowski ZSŁ zaprasza do udziału  w kiermaszu. Aktualne podręczniki - w dobrym stanie, których nie uda się sprzedać można przekazać do biblioteki szkolnej.

05-09-2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 M.S.

 

4 września 2017r. na placu parkingowym internatu ZSŁ odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

    Po raz pierwszy uroczystość inauguracji poprowadził Dyrektor Naczelny ZSŁ - Pan Paweł Kucharczyk. Wśród zaproszonych gości byli dwaj emerytowani Dyrektorzy - Pan Antoni Borgosz i Pan Ryszard Bąk. Radę Rodziców reprezentowała Pani Iwona Jawor a przedsiębiorców współpracujących ze szkołą Panowie: Franciszek Broda i Andrzej Zagórski. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dyrekcji Państwo: Dyrektor Renata Gołąb, Dyrektor Tadeusz Piszkowski oraz - w tym roku powołany na stanowisko Dyrektora - Pan Artur Wardas.

    Pan Paweł Kucharczyk powitał wszystkich, szczególnie zatrudnionych w tym roku nauczycieli i uczniów klas pierwszych. Wyraził nadzieję, że młodzież będzie mogła rozwijać tu swoje pasje i zainteresowania oraz zdobyć wykształcenie na najwyższym poziomie. Nawiązał do sytuacji na świecie i konieczności wyciągania lekcji z wydarzeń historycznych. Wyraził przekonanie, że codziennym zachowaniem, postawą życiową mamy wpływ na budowanie naszej wspólnej przyszłości. Skierował do całej społeczności szkolnej życzenia udanego Nowego Roku Szkolnego.

Fot. Pewał Wojda więcej zdjęć na FB ZSŁ

02-09-2017 Wystawka historyczna p. Tadeusz Januszek

                     1września w kolejną rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec, oraz Słowacji i tuż przed rocznicą agresji ZSRR na Polskę w holu naszej szkoły otwarta została wystawa poświęcona tamtym tragicznym wydarzeniom.

 

Fot. p. T. Januszek

21-08-2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

K O M U N I K A T
dotyczący rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018

    Uroczyste rozpoczęcie NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w poniedziałek 4 września 2017r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń: HARMONOGRAM

Podczas inauguracji roku szkolnego obowiązuje strój galowy !
O godzinie 10.45 W KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI NA DĘBNIKACH, ODPRAWIONA BĘDZIE UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA, INAUGURUJĄCA NOWY ROK SZKOLNY. DO UDZIAŁU W NIEJ, WSPÓLNIE Z KSIĘDZEM PROBOSZCZEM, Panią Katechetką oraz Księżmi Katechetami – ZAPRASZAM CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ, A TAKŻE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
        
                                              D Y R E K T OR Zespołu Szkół Łączności

Kraków, 10 lipca 2017 r.                                       mgr Antoni Borgosz


07-07-2017 Spotkanie Rodziców i nowo przyjętych uczniów ZSŁ

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
W piątek 7 lipca 2017 r. uprzejmie zapraszam Rodziców nowo przyjętych uczniów na spotkanie z Kierownictwem ZSŁ, które rozpocznie się o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej
W tym samym czasie – też o godz. 16.00 – młodzież spotyka się ze swoimi wychowawcami w oparciu o następujący przydział sal:
        Klasa 1Ia    sala nr 22 (parter)
        Klasa 1Ib    sala nr 219 (II piętro)
        Klasa 1Ic    sala nr 121 (I piętro)
        Klasa 1Id    sala nr 209 (II piętro)
    Klasa 1Ea    sala nr 119 (I piętro)
        Klasa 1Eb    sala nr 107 (I piętro)
        Klasa 1Ec    sala nr 112 (I piętro)
        Klasa 1Ed    sala nr 213 (II piętro)
        Klasa 1K    sala nr 212 (II piętro)
        Klasa 1Ta    sala nr 222 (II piętro)
        Klasa 1Tb sala nr 205 (II piętro)

Około godz. 16.45 po spotkaniu z Kierownictwem ZSŁ zebrania Rodziców nowo przyjętej młodzieży z wychowawcami klas
Klasa 1Ia    sala nr 22 (parter)
Klasa 1Ib    sala nr 219 (II piętro)
Klasa 1Ic    sala nr 121 (I piętro)
Klasa 1Id    sala nr 209 (II piętro)
Klasa 1Ea    sala nr 119 (I piętro)
Klasa 1Eb    sala nr 107 (I piętro)
Klasa 1Ec    sala nr 112 (I piętro)
Klasa 1Ed    sala nr 213  (II piętro)
Klasa 1K    sala nr 212 (II piętro)
Klasa 1Ta    sala nr 222 (II piętro)
Klasa 1Tb sala nr 205 (II piętro)

Kraków, 6 lipca 2017 r.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018: TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

03-07-2017 Uroczysta Rada Pedagogiczna

28 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSŁ, na którym Dyrektor Naczelny ZSŁ – Pan Antoni Borgosz przekazał symboliczny klucz do Szkoły swojemu następcy - Panu Pawłowi Kucharczykowi.  
Aby podkreślić fakt zmian, które tak szybko następują w dziedzinach technicznych, reprezentowanych przez Łączność, klucz – przekazany przez wcześniejszego Dyrektora Naczelnego – dr. Ryszarda Bąka – zastąpiła karta magnetyczna – otwierająca kolejną epokę w rozwoju szkoły.
Uroczystość była okazją do wygłoszenia laudacji, licznych podziękowań i wzruszających wspomnień. Pan Dyrektor otrzymał od współpracowników obraz, na którym została uwieczniona Szkoła ze wszystkim atrybutami budynku: daszkiem, zegarem, wyświetlaczem kierunków kształcenia oraz neonem ZSŁ. Kapituła medalu „Za Zasługi dla ZSŁ” przyznała Panu Antoniemu Borgoszowi odznaczenie z numerem 1, które zostało specjalnie na tę okazję pokryte złotem. Przedstawiciele nauczycieli, administracji i obsługi wręczyli przełożonemu bukiet niewiędnących (ceramicznych) kwiatów oraz bilet na koncert Andrei Bocellego.
Uroczystość dopełniona została występem artystycznym p. Jagi Wrońskiej, która na tę okoliczność napisała i wykonała dwie piosenki oraz wręczyła Panu Dyrektorowi jego stylizowany portret.
Na spotkaniu obecni byli również emerytowani nauczyciele, którzy ze wzruszeniem uczestniczyli w tym wydarzeniu i również po uroczystości mieli okazję do rozmów i wspomnień przy filiżance kawy i poczęstunku.

Więcej zdjęć z uroczystości na FB ZSŁ

Strony: 136
[←cofnij]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[dalej→]