Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

25-06-2015 Ogólnopolski Konkurs „Zobaczyć Matematykę”

W gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „Zobaczyć Matematykę” organizowanego przez Akademię Górniczo - Hutniczą znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

Michał Raźny kl.3Ib za pracę: "Twierdzenie Steinera-Lehmusa" oraz Jacek Siwek kl. 3Ib: "Twierdzenie Brianchona "
Opiekunem merytorycznym prac była p. mgr Barbara Ciborowska.Gratulujemy!
http://zobaczycmatematyke.pl

25-06-2015 Alfik Matematyczny

W XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny

7 uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata:
Damian Błyskal 3Id piąte miejsce w Polsce, 1 w województwie;
Łukasz Ostrówka 2Ib - 77 lokata w Polsce, czwarta w województwie;
Maciej Sopata 2Ia: 87 miejsce w Polsce, 5 w województwie;
Gabriel Wysoczyński 1Ib - 119 miejsce w Polsce, a piąte w województwie;
Patryk Chełmecki  2Ib - 159 miejsce w Polsce i 12 w województwie;
Jakub Podsiadło i Kamil Tracz obaj z klasy 2Ic zdobyli 15 m. w województwie i 179 m. w Polsce (obaj ta sama lokata). Opiekunami uczniów byli nauczyciele ZSŁ:
mgr Barbara Ciborowska; mgr Elżbieta Ziaja; mgr Ewa Artymiuk - Kocoł, mgr Antoni Borgosz

Gratulujemy!

24-06-2015 Nagroda dla Redaktora p. Bogusław BoguszWczoraj, tj. 23.06.2015 r. na uroczystej gali w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa reprezentant "Marginesu" Łukasz Ożóg z kl. 4 Ia (obecnie już nasz absolwent) został uhonorowany nagrodą w kategorii "Felieton" za artykuł pt. "Męska szatnia". Gratulujemy serdecznie Autorowi sukcesu oraz uznania na forum krakowskich szkół średnich. Opiekunem gazetki szkolnej "Margines" jest p. Bogusław Bogusz

Gratulujemy!

fot. p. Bogusław Bogusz

24-06-2015 Nowy portal MEN

Powstał nowy portal http://naszaedukacja.men.gov.pl/

Opinie, dyskusje, uwagi dotyczące szkolnictwa będą wzięte pod uwagę podczas III Kongresu Polskiej Edukacji, który odbędzie się pod koniec sierpnia.

List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z zaproszeniem do debaty o polskiej edukacji.

23-06-2015 Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w piątek 26 czerwca 2015r.

i przebiegać będzie według następujących ustaleń:

a) o godzinie 7.45 odbędzie się rozdanie świadectw w następujących klasach: 1Ia – sala 111; 1Ic – sala 214; 1Ea – sala 119; 1Ec – sala 22; 1Ed – sala 112; 1K – sala 105; kl. 1Ti – sala 204; kl. 2Ib – sala 219, kl. 2Ed – sala 213; 2K – sala 212, 2Ta – sala 222; 2Tb – sala 209;
O godzinie 8.50 (nie wcześniej !!!) uczniowie wyżej wymienionych oddziałów pod opieką Wychowawców zajmą miejsca na dziedzińcu szkolnym, gdzie uczestniczyć będą w uroczystości głównej z udziałem całej społeczności szkolnej. Po jej zakończeniu młodzież w/w klas opuści teren szkoły.
b) O godzinie 8.45 młodzież z klas: 1Ib; 1Id; 1Eb; 2Ia; 2Ic; 2Id; 2Ea; 2Eb, 2Ec; 3Ia; 3Ib; 3Ic; 3Id; 3Ea; 3Eb; 3Ec; 3Ed; 3Ee; 3Ta; 3Tb; 3K zgromadzi się na dziedzińcu szkolnym i pod opieką Wychowawców, nauczycieli W–F, zajęć praktycznych zajmie wyznaczone miejsca.
Około godziny 9.45 po zakończeniu części oficjalnej, podczas trwania której wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem, odbędzie się druga tura spotkań z Wychowawcami klas. Będą one przebiegać w oparciu o następujący przydział sal: 1Ib – 106; 1Id – 109; 1Eb – 204; 2Ia – 22; 2Ic – 121; 2Id – 119; 2Ea – 205; 2Eb – 107; 2Ec – 112; 3Ia – 105; 3Ib – 222; 3Ic – 110; 3Id – 214; 3Ea – 209; 3Eb – 219; 3Ec – 104; 3Ed – 111; 3Ee – 211; 3Ta – 213; 3Tb – 206; 3K – 212
W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystość oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej z udziałem pięciu wcześniej wytypowanych oddziałów oraz dwuosobowych reprezentacji pozostałych zespołów klasowych, a także uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem.

20-06-2015 Wymiana polsko-czeska p. Tadeusz Januszek

 W ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + od 31 maja do 13 czerwca 2015 w naszej szkole przebywała pod opieką nauczyciela czeskiego grupa 9 uczniów z technikum telekomunikacji z Ostrawy. Czescy uczniowie brali udział w zajęciach w studiu telewizyjnym ZSŁ, laboratorium Mac, oraz zapoznawali się z tajnikami budowy systemów telewizyjnego nadzoru obiektów. W wolny czasie  zwiedzali stare miasto, Wawel, kopalnię soli w Wieliczce oraz park miniatur w Inwałdzie. Wraz z uczniami ZSŁ odwiedzili park wodny, grali w kręgle, uczestniczyli w rozgrywkach ASG. Więcej zdjeć na stronie FB ZSŁ

fot. p. Tadeusz Januszek                                                 

19-06-2015 Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny LWIĄTKO

W Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym LWIĄTKO 2015 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie nasi uczniowie zdobyli 3 tytuły taon (wyróżnienia)

dla osób, które otrzymały co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.
Piotr Śladowski 1Ti otrzymał - 99,25pkt.; Paweł Wojda 1Ed - 97,5 pkt., Joanna Dolaś 1Ed - 85, 50 pkt.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką p. Anny Kowalskiej i p. Piotra Farona

http://www.lwiatko.org

Gratulujemy!

19-06-2015 Ogólnopolski Konkurs Fizyczny

W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "EUREKA"

Uczniowie ZSŁ: Szymon Kądziołka 1Ti; Paweł Wojda 1Ed, Konrad Golemo 1Ed; Leszek Błach 2Eb; Joanna Dolaś 1Ed; Jakub Marcinkowski 2Eb otrzymali wyróżnienia. Opiekunami uczniów byli: p. Anna Kowalska i p. Piotr Faron. http://www.eureka.suwikr.pl/eureka/

Gratulujemy!

19-06-2015 Małopolska Chmura Edukacyjna- Społeczeństwo Obywatelskie p. Tadeusz Januszek

 W roku szkolnym 2014/2015 ZSŁ wziął udział w pilotażowym programie małopolska Chmura Edukacyjna, organizowanym przez Małopolski sejmik Wojewódzki. Wśród kilku przedmiotów w ramach, których organizowano zajęcia było też Społeczeństwo Obywatelskie. W ramach Chmury odbywały się cotygodniowe zajęcia on- line, prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  w których wzięło udział 20 uczniów klasy II id, oraz koło naukowe w którym udział wzięło 3 uczniów klasy II ia, którzy również pracowali pod kierunkiem wykładowcy uniwersyteckiego.

            

W ramach zajęć on-line młodzież poznawała zadania organizacji III sektora, dyskutowała nt. powstawania i działalności organizacji pozarządowych, odwiedziła też dwukrotnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  Młodzież zakładała fikcyjną partię polityczną, pisała jej statut dyskutował nad celami. W czasie pracy dyskutowano i dzielono się pomysłami z innymi uczestnikami zajęć on-line ze szkół w Gorlicach i Oświęcimiu.
W czasie prac uczestnicy Koła Naukowego poznawali czynniki wpływające na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, jak również stworzyli statut własnej organizacji, stowarzyszenia, dla którego samodzielnie napisano statut. Opiekunem projektu był p. Tadeusz Januszek

STOWARZYSZENIE MŁODZI PATRIOCI

Strony: 159
[←cofnij]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[dalej→]