Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

02-12-2014 Czerwonokrzyska gwiazdka Jacek Paciorek

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Szkolne koło PCK informuje, że na terenie Zespołu Szkół Łączności odbędzie się akcja „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Polegać ona będzie na zbiórce artykułów żywnościowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Akcja odbędzie się 5.12.2014r. w piątek od godz. 8.00 do 15.00 na parterze szkoły. Chętnych prosimy o przyniesienie trwałych artykułów żywnościowych tj. makarony, ryże, kasze, mąkę, cukier, czekolady, kawę, herbatę itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebujących.Członkowie szkolnego koła PCK z opiekunem p. prof. Mariolą Kwiecińską-Stegienko

01-12-2014 Podziękowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podziękowanie dla Państwa Pedagogów za organizację spotkania, które odbyło się 28 listopada w świetlicy ZSŁ

27-11-2014 41 OWT

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej w Krakowie przekazuje informacje o wynikach zawodów szkolnych XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej. Po dokonaniu analizy rozwiązań zadań, Komitet ustalił następującą punktację dla uczniów Państwa szkoły: TABELA WYNIKÓW
Ustalony został limit punktowy w wysokości 21 punktów kwalifikujący do następnego etapu. Uczniowie, którzy uzyskali wymaganą lub wyższą liczbę punktów zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego, który odbędzie się 9 stycznia 2015 roku (piątek). Zawody okręgowe przeprowadzone zostaną w godz. 8.30 do 14.30 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
Propozycje poprawnych odpowiedzi podane są na stronach www.owt.edu.pl

Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 19 uczniów ZSŁ. Opiekunem uczniów jest p. Andrzej Łanuszka.

Gratulujemy!

25-11-2014 ALFIK MATEMATYCZNY p. Ewa Artymiuk-Kocoł

Konkurs matematyczny ALFIK odbędzie się 26 listopada (środa) w Internacie.

 

Osoby, które zgłosiły się do uczestniczenia w konkursie, proszone są o stawienie się w holu internatu ZSŁ z dowodem tożsamości o godz. 12.45

25-11-2014 XXI Krakowski Turniej Wiedzy o Mitologii i Antyku p. Ewa Piszkowska

 

Zostały ogłoszone wyniki XXI Krakowskiego Turnieju Wiedzy o Mitologii i Antyku zorganizowanego przez Dom Kultury "Podgórze".

test wiedzy – wyróżnienie Krzysztof Wójcik kl. 1 ic opiekun E. Piszkowska

test wiedzy - poziom rozszerzony - wyróżnienia otrzymali:
Aleksy Ziółek  kl. 1k - opiekun Tomasz Ślosarczyk i Sebastian Tatko kl. 2e
b opiekun Małgorzata Marcinkowska-Wardas

 konkurs literacki „Moja Arkadia” I miejsce Michał Ciborowski kl. 2 ic opiekun A. Kozłowska

konkurs fotograficzny „Moja Arkadia”
I miejsce Maria Soszka kl. 1 ic opiekun E. Piszkowska,
II miejsce Adrian Maślak kl. 3 tb opiekun M. Marcinkowska – Wardas,

wyróżnienie – Piotr Biały kl. 1 ic opiekun E. Piszkowska

 

Gratulujemy!

24-11-2014 MATURA PRÓBNA dyr Antoni Borgosz

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
Informuję, że w dniach 25, 26, 27 listopada 2014r. zorganizowane będą próbne pisemne egzaminy maturalne dla uczniów klas czwartych Technikum Łączności nr 14.
1) 25 listopada 2014r. we wtorek odbędzie się próbny pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Początek egzaminu na poziomie podstawowym ustalono na godzinę 9.00 – młodzież najstarszych oddziałów Technikum Łączności nr 14 zgłasza się do szkoły w strojach galowych, z dowodami osobistymi o godzinie 8.40 przy podanych w terminie do 20 listopada salach (a w przypadku sali gimnastycznej nie później, jak o 8.30). Po trwającym 170 minut egzaminie młodzież maturalna opuszcza szkołę i nie uczestniczy w żadnych obowiązkowych zajęciach, oprócz dziesięciu osób, które w sali nr 223, począwszy od godz. 14.00, rozpoczną pracę z arkuszami poziomu rozszerzonego (przed wskazaną salą zainteresowani zgłoszą się o 13.50). Uczniowie z oddziałów klas I, II i III Technikum Łączności nr 14 odbywają zajęcia w oparciu o odrębny plan lekcji, którego ustalenia podane zostaną w terminie do 20 listopada 2014r. Odprawa zespołów nadzorujących przebieg pisemnej próbnej matury z języka polskiego rozpocznie się o 8.30 i 13.40 (dla bloku popołudniowego) w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po opracowaniu i sprawdzeniu podziałów godzin na dni: 25, 26, 27 listopada 2014r.
2) 26 listopada 2014r. w środę odbędą się próbne egzaminy maturalne z matematyki na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym. Początek godzina 9.00 (dla poziomu podstawowego) i 14.00 (dla zdających maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym – w oparciu o deklaracje wstępne). Młodzież najstarszych oddziałów szkół młodzieżowych ZSŁ zgłasza się do szkoły w strojach galowych, z dowodami osobistymi o godzinie 8.45 (poziom podstawowy) i o godzinie 13.45 (dotyczy zdających poziom rozszerzony) przy podanych w terminie do 20 listopada 2014r. salach (w przypadku sali gimnastycznej nie później, jak pół godziny wcześniej przed rozpoczęciem każdej części egzaminu). Uczestnictwo w maturze próbnej z matematyki ma charakter obowiązkowy, a organizacja tego przedsięwzięcia odbywa się na podstawie wyborów zapisanych w deklaracjach wstępnych. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180. Uczniowie klas maturalnych oprócz udziału w próbnej maturze z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, o ile takiego wyboru dokonali w deklaracji wstępnej, nie uczestniczą w tym dniu w żadnych innych zajęciach. Młodzież oddziałów klas I – III odbywa zajęcia w oparciu o odrębny plan lekcji, którego ustalenia podane zostaną w terminie do 20 listopada 2014r. Odprawa zespołów nadzorujących przebieg pisemnej próbnej matury z matematyki rozpocznie się odpowiednio o 8.30 (dla poziomu podstawowego) i o 13.30 (dla poziomu rozszerzonego) w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po ukończeniu i sprawdzeniu podziałów godzin na wszystkie dni matur próbnych (25, 26, 27 listopada 2014r.).
3) 27 listopada 2014r. w czwartek odbędzie się próbny egzamin maturalny z języków obcych wyłącznie na poziomie podstawowym. Początek zaplanowano na godzinę 9.00 – młodzież najstarszych oddziałów TŁ nr 14 zgłasza się do szkoły w strojach codziennych (nie obowiązuje ubiór galowy), z dowodami osobistymi o godzinie 8.45 przy podanych w terminie do 20 listopada salach. Po trwającym 120 minut egzaminie uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach lekcyjnych zorganizowanych w oparciu o odrębny plan lekcji, którego ustalenia podane zostaną w terminie do 20 listopada 2014r. Odprawa zespołów nadzorujących przebieg pisemnej próbnej matury z języków angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o 8.30 w pokoju nauczycielskim. Lista oddelegowanych do pracy w komisjach nauczycieli ogłoszona będzie po opracowaniu podziałów godzin na wszystkie dni matur próbnych (25, 26, 27 listopada 2014r.).
                                                                                                               Antoni Borgosz

24-11-2014 Konkurs FOTOGRAFIA ULICZNA p. Dorota Madej

Biblioteka szkolna ogłasza wyniki konkursu fotograficznego pt. „Fotografia uliczna”:

I miejsce       –    Paweł Wojda     1 Ed

II miejsce      –    ex aequo:  Kamil Przybyło   2 Ed

                                                  Adrian Maślak    3 Tb

III miejsce     -   Maciej Przeginiak    3 K

Wyróżnienie:    Dawid Kostrzewa    2 Ic

Zdjęcia można oglądać na FB ZSŁ i w gablotkach przed biblioteką.
Gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Paweł Wojda

20-11-2014 TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - relacja Marek Siwecki

Dnia 13 listopada w naszej szkole odbyły się wykłady przeprowadzone przez pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Tematyka spotkania była związana z pomysłami na siebie, swój biznes oraz z kreatywnością. „Janusze biznesu przyjeżdżają do szkoły” - podśmiewaliśmy się z kolegami, wyczuwając lekki kicz typu: „Patrzcie, jakie my tu cuda robimy, jakie pieniądze lecą”, a tu dosyć miłe zaskoczenie. Prowadzący w humorystyczny i bardzo przystępny sposób opowiadał o historiach istniejących już przedsięwzięć oraz sposobów, jak rozpocząć własne. Siedząc na sali gimnastycznej, odnosiłem wrażenie, że większość obecnych, z każdą nową aneg¬dotą, przyswaja nowe wiadomości z uśmiechem na twarzy. Po wykładzie można było zapisać się na warsztaty, które odbyły się 19. listopada w świetlicy szkolnej.
Zwabiony ciekawą oprawą pierwszego występu postanowiłem pojawić się także w terminie następnym, a co jak się bawić, to się bawić. Zaczęło się niewinnie dwuminutowe ćwiczenie na kreatywność i tu miałem wrażenie, że wylądowałem na jednym z bezsensownych ćwiczeń, które prowadzi się dla samego prowadzenia. Po krótkiej chwili przekonałem się, że byłem w błędzie. No cóż, panowie z KPT vs ja 2:0. Prowadzący przekazali nam sporo ciekawej i rzeczowej wiedzy, aż w końcu dotarliśmy do punktu kulminacyjnego warsztatów, czyli do pracy nad własnym pomysłem biznesu. Po podziale na grupy tworzyliśmy - z pomocą prowadzących - model biznesowy, zapełniając tabele różnymi danymi dotyczącymi naszego pomysłu. Zanim się zorientowałem, warsztaty dobiegły końca, a leżąca przede mną kartka była cała zapełniona zapisanymi samoprzylepnymi żółtymi karteczkami.
Osobiście byłem na różnych szkoleniach czy warsztatach i nie wiem, co było w tych tak niezwykłego, że pochłonęły mnie w takim stopniu. Odnoszę wrażenie, że organizatorzy osiągnęli swój główny cel, czyli zachęcenie obecnych na sali do kreatywnego myślenia oraz prób wdrażania swoich planów w życie. Jeżeli ktoś nie był w tym roku, niech żałuje, ponieważ było warto poświęcić te kilka godzin. Miejmy nadzieje, że w przyszłym roku również się odbędą tego typu szkolenia.

19-11-2014 Wywiadówki

KOMUNIKAT
(DOTYCZY ORGANIZACJI SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI UCZNIÓW)

      Informuję, że w czwartek 20 listopada 2014r. odbędą się wywiadówki śródokresowe połączone z pedagogizacją rodziców uczniów klas pierwszych.

1.    O godzinie 17.15 w sali gimnastycznej rodzicom uczniów klas pierwszych proponujemy wykład na temat: „Zagrożenia internetowe – jak mądrze interweniować ? ” Osobą prowadzącą będzie Pani dr Joanna Fryt reprezentująca Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur”.

2.    Informacyjne spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy HARMONOGRAM

 

                                                                                                 dyr Antoni Borgosz

Strony: 142
[←cofnij]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[dalej→]