Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

11-01-2016 Spotkania wychowawców z rodzicami dyr Antoni Borgosz

KOMUNIKAT
(DOTYCZY ORGANIZACJI SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI UCZNIÓW)
      Informuję, że w czwartek 14 stycznia 2016r. odbędą się wywiadówki okresowe, podsumowujące klasyfikację półroczną w Technikum Łączności nr 14. Jedynie klasa 4 TA, będzie miała spotkanie 13 stycznia o godz. 18.30 w sali 213.

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy HARMONOGRAM

PODCZAS ZEBRAŃ CZYNNA BĘDZIE KASA SZKOŁY
     Przypominam, że we wtorek 12 stycznia 2016r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców działającej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.
UWAGA! W dniu 14 stycznia 2016r. w godzinach 17.15 – 19.15 w sali językowej nr 21 (na parterze budynku głównego) będzie pełniony dyżur przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3.

Kraków, 30 grudnia 2015r.

10-01-2016 Egzamin zawodowy dyr. Renata Gołąb

Egzamin Potwierdający Kwalifikacje w Zawodzie.
Zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE dotyczącym materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu zawodowego:
 - na część pisemną egzaminu należy przynieść czarny długopis, można mieć również kalkulator prosty,
 - na część praktyczną należy przynieść czarny długopis, a ponadto w przypadku kwalifikacji E.20 kalkulator z funkcjami   trygonometryczymi i logarytmicznymi.

Zdający zgłaszają się na egzamin 30 minut przed godziną rozpoczęcia z dowodami tożsamości.
Strój galowy obowiązuje podczas części pisemnej z wszystkich kwalifikacji oraz części praktycznej z kwalifikacji E.14 i E.20.
W dniu egzaminu zdający są zwolnieni z zajęć lekcyjnych lub praktyk zawodowych.

09-01-2016 I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO NAUCZYCIELI p. Paweł Najman

W grudniu, pod koniec roku odbył się I turniej tenisa stołowego nauczycieli. Organizatorami i pomysłodawcami rozgrywek byli: Grzegorz Turdza, Paweł Najman i Jacek Orczyk.  Zwyciężył faworyt zawodów - mistrz Jacek Orczyk tracąc tylko jednego seta, wygrywając 21. Walka o drugie miejsce była bardzo zacięta, zajął je Krzysztof Janik pokonując księdza Mirosława Pieprzycę lepszym współczynnikiem Berger.

WYNIKI TURNIEJU

Planujemy kolejne turnieje, dlatego zapraszamy i prosimy chętnych
nauczycieli o zgłaszanie uczestnictwa.

06-01-2016 Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY p. Bożena Marszał

Komunikat Komisji Matematycznej

    Komisja Matematyczna informuje, że 17 marca odbędzie się w naszej szkole dwudziesta  piąta  edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2016.
Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i uiszczenie opłaty w wysokości 9 zł u nauczyciela uczącego matematyki lub bezpośrednio do opiekuna konkursu-pani Bożeny Marszał. Termin dokonywania zgłoszeń wraz z wpłatą mija 12 stycznia.

05-01-2016 Olimpiada o Diamentowy Indeks I etap. p. Barbara Ciborowska

Wyniki I etapu
IX Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"
( przedmiot: matematyka )  
w roku akademickim 2015/2016

Z przyjemnością informujemy, że do II etapu olimpiady, który odbędzie się  31 stycznia 2016 zakwalifikowało się 16 uczniów naszej szkoł

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU

27-12-2015 Spotkanie opłatkowe

22 grudnia w świetlicy Internatu ZSŁ odbyło się  spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, zaproszonych gości oraz emerytowanych pracowników naszej szkoły. W tym roku program artystyczny przygotował chór "Łącznik" pod kierunkiem pani Jagi Wrońskiej. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem oraz poczęstunek świąteczny, to coroczna tradycja, równie przestrzegana jak organizacja wigilii klasowych. Kierownictwo szkoły - jak co roku zaglądało do świątecznie udekorowanych sal lekcyjnych, by z towarzyszeniem gitary, harmonijki i bębenka, pokolędować z nauczycielami i uczniami i złożyć wszystkim życzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Bartek Więckowski

więcej na FB ZSŁ

22-12-2015 Życzenia

Zapraszamy!

21-12-2015 Wigilia w internacie p. Dominika Pilch

Wigilia – w tradycji polskiej, wyjątkowy i magiczny wieczór, spędzany w gronie rodzinnym oraz bliskich naszym sercu osób. Zapach choinki, suto zastawiony stół przykryty białym obrusem, łamanie się opłatkiem oraz serdeczne, płynące prosto z serca życzenia, składane sobie nawzajem, to wszystko powoduje , że Święta Bożego Narodzenia są piękne
 i niepowtarzalne.
16 grudnia, młodzież mieszkająca w internacie, jak co roku zgromadziła się, aby wspólnie z wychowawcami i zaproszonymi gośćmi zasiąść przy wigilijnym stole. Wychowankowie przygotowali program artystyczny, który nadał uroczystości wyjątkowy charakter. W klimat nadchodzących Świąt wprowadzili nas: Wojciech Kotarba (kl.2Ti), Paweł Malina (kl.1Ia), Lidka Wisniewska (kl. 2Ic), Agnieszka Seremet (kl.2Ic) , Zofia Oknińska (kl.1Ia), Kamil Śmierciak (kl. 2K), Maciej Tram (kl.2Ib), Maciej Fus (kl. 2Eb), Bartek Zawadzki (kl. 2Ea),  Krzysztof Wicher (kl.3Id) oraz Jakub Cholewa (kl.4Eb). Oprawę muzyczną zapewnili Patrycja Paleczna (kl.1Ia), Mateusz Drabik (kl. 4Ea), Radek Kot (kl. 1 Eb), Karol Adamczyk (kl. 1 Ed), Łukasz Czuba (kl. 1 Eb), Paweł Świder (kl. 1 Ti) oraz Dawid Jantos (kl. 1 Ic).  
Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od pani kierownik Agaty Szpyt oraz pana dyrektora Antoniego Borgosza. Wspólne kolędowanie i biesiadowanie jak zawsze przyniosło naszej małej społeczności wiele radości i wzruszeń.
                                                            
fot. Łukasz Skłodowski więcej zdjęć na FB ZSŁ

fot. Łukasz Słodowski

21-12-2015 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Panu profesorowi Eugeniuszowi Rutkowskiemu

Dnia 17 grudnia (czwartek)  o godz. 17.00 odbyło się  uroczyste odsłonięcie tablicy  pamiątkowej poświęconej Panu  profesorowi Eugeniuszowi Rutkowskiemu. W uroczystości wzięła udział Pani Antonina Rutkowska i Jej syn.

        "Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia." Albert Einstein
                 "Jestem sobie sterem - żeglarzem - okrętem"
                                            prof. Eugeniusz Rutkowski

    Profesor Eugeniusz Rutkowski (21.09.1933 - 08.05.2004) urodził się w Krakowie. W 1951 roku ukończył Gimnazjum Telekomunikacyjne i przez Radę Pedagogiczną został skierowany do trzeciej klasy Technikum Telekomunikacyjnego. Studia inżynierskie odbył na Akademii Górniczo - Hutniczej, magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Ukończył także roczne Studium Pedagogiczne. Od 1953 do 2003 roku był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Łączności.
    Doceniany i wielokrotnie nagradzany za swoją pracę zawodową, działalność dydaktyczną i wychowawczą. Otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Złotą Odznakę ’’Zasłużony Pracownik Łączności".

fot. Paweł Wojda więcej zdjęć na FB ZSŁ

Szczególne miejsce w pamięci Profesora miało wydarzenie z dzieciństwa, kiedy to ze swoim ojcem, jako czteroletni chłopczyk, brał udział w sypaniu Kopca Józefa Piłsudskiego. Świadczy to o rodzinnych tradycjach i klimacie domu, w którym Profesor wzrastał.
    Nie można zapomnieć, że od 25.11.1954 do 15.06.1956 roku był przymusowo zatrudniony w kopalni węgla  na skutek represji władz komunistycznych za przedwojenne stanowisko ojca (Franciszka Rutkowskiego) strażnika w więzieniu Świętego Michała na ulicy Poselskiej w Krakowie.
    Profesor Rutkowski został uznany przez Federację Krajowych i Międzynarodowych Związków Represjonowanych Żołnierzy Górników w Krakowie za prześladowanego za przekonania polityczne w okresie stalinowskim. Otrzymał "Krzyż za represje". Dokument podpisał legendarny kapelan spod Monte Cassino, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari - ksiądz mgr płk. Adam Studziński - dominikanin.
    W Zespole Szkół Łączności Profesor był opiekunem pracowni elektrotechni- cznej/elektrycznej. Przez 50 lat tworzył jej historię. Bez reszty zaangażowany w przy- gotowanie jej bezawaryjnej pracy. Mobilizował młodych nauczycieli do poznawania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych oraz inspirował swoim przykładem do samokształcenia. Dzięki kontaktom z absolwentami pozyskiwał sprzęt, urządzenia, podzespoły, wzbogacając bazę dydaktyczną. Pozwoliło to na korzystanie z nowości technicznych.
    Wyjątkowa osobowość, człowiek szlachetnego serca, wielkiej dobroci, prawdziwy przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, obdarzony poczuciem humoru, radością życia, a także zdecydowanym charakterem, co pozyskiwało mu sympatię, ale również ogromny szacunek wśród kolegów i uczniów.
    Profesor posiadał mocny, donośny, a nawet jak niektórzy wspominają "tubalny" głos, którego ekspresja i precyzyjnie wyrażana konstruktywna krytyka, zaowocowała, jak to bywa w przypadku nieprzeciętnych i charakterystycznych osobowości, obdarzeniem Go przez uczniów przezwiskiem "Kogut".
    Wielowymiarowość Jego wspaniałego charakteru objawiała się poprzez obowiązkowość, niezwykłą pracowitość, rzetelność, w zasadzie "wymagaj od innych, ale też od siebie", a także w niespotykanej dobroci serca, życzliwości i gotowości niesienia pomocy w każdej sytuacji, zwłaszcza pokrzywdzonemu przez los młodemu człowiekowi.
     Praca była jego pasją. Mnóstwo wolnego czasu poświęcał szkole i wychowankom.
    Charakterystyczny dla Profesora był zdrowy dystans do różnych spraw i wnoszenie do szarej rzeczywistości uśmiechu i humoru. Jego ulubionym powiedzeniem był zwrot: "chłopcy krakowiacy", którego używał w chwilach, kiedy nie był zadowolony z poczynań swoich podopiecznych. Do historii szkoły przeszedł słynny dialog z uczniem, który wagarował i został wezwany "na dywanik" w pracowni: "-Za karę zostanie ci odebrane stypendium", "Panie Profesorze, ale ja nie mam stypendium", "Nic nie szkodzi, najpierw ci przyznamy, a później odbierzemy".
    Ze szczególną życzliwością podchodził do słuchaczy wydziału dla pracujących, wiedząc doskonale, że młody człowiek, który otrzymał pierwszą gotówkę, popełnia czasem głupie błędy i trzeba go zrozumieć i wyjaśnić, co w życiu jest ważne.
    Profesor Eugeniusz Rutkowski stał się Legendą "Łączności", zapamiętany jako profesjonalista, człowiek wielkiego serca, wychowawca, który jest jak ojciec, charyzmatyczny nauczyciel i serdeczny kolega. 

oprac. Jadwiga Wrońska

Strony: 159
[←cofnij]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[dalej→]