Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

12-09-2016 Program stypendialny IKEA FAMILY p. Renata Fedorowicz

   Szkoła została zakwalifikowana  do V edycji Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY.
Kryteria przyznawania Stypendiów
Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
a.    potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny ucznia nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych).
b.    uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż: 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej.
c.    wykazuje się zaangażowaniem społecznym i ma osiągnięcia naukowe.
https://www.ikeafamily.eu/Program-Stypendialny/
Szczegółowych informacji udzielają pedagodzy: Renata Fedorowicz, Karolina Ambroziak

10-09-2016 STYPENDIA

   6 września - podczas posiedzenia Rady Rodziców zostały wręczone stypendia Dyrektora ZSŁ za wyróżniające wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2015/2016.
Lista osób wyróżnionych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. M.S.

09-09-2016 Sprzątanie Świata p. Danuta Gajek

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

W ramach akcji "Sprzątanie Świata 2016" na terenie Zespołu Szkół Łączności w dniu 23 września (piątek) odbędzie się zbiórka surowców wtórnych (makulatura, nakrętki, zużyte baterie). Przyniesione surowce będą odbierane na parterze w godzinach 7:30 - 14:00.
P.S.
Za udział w w/w akcji można uzyskać ocenę celującą wagi 1 z biologii, geografii, edukacji prozdrowotnej oraz zachowania. Zachęcamy do wzięcia udziału.
Organizatorzy: Samorząd Szkolny, Barbara Wakszyńska, Halina Flis-Paciorek, Danuta Gajek.

08-09-2016 Egzamin E.20 Rafał Stabrawa

Zapraszamy chętnych na konsultacje
przed egzaminem E.20, które odbędą się w dniach:

21.09 i 28.09.2016
Zajęcia odbędą się w sali W2 od godziny 9.00 do 13:00

wg. harmonogramu:
absolwenci byłych klasy 4Ea, 4Ee godz. 9:00;
4Eb od 10:00; 4Ec od 11:00; 4Ed od 12:00
.

08-09-2016 Kiermasz podręczników S.U.

Zapraszamy!

05-09-2016 Egzamin zawodowy E.16 dyr. Renata Gołąb

Zapraszamy chętnych absolwentów na zajęcia przygotowujące do egzaminu E.16., które będą zorganizowane w dniach:

17.09, 24.09 i 01.10
Prosimy o przyjście na godzinę 8.00 do sali 502i

Zakończenie szkolenia - godz. 11.10.

02-09-2016 Olimpiada matematyczna p. Paweł Najman

Została ogłoszona LXVIII Olimpiada Matematyczna. Regulamin oraz terminarz dostępne są na stronie internetowej www.om.edu.pl.

Zadania do pierwszego etapu zostały już opublikowane. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Pana Pawła Najmana.

Zapraszamy do udziału.

31-08-2016 Olimpiada fizyczna p. Piotr Faron

Została ogłoszona 66 Olimpiada Fizyczna. Regulamin oraz terminarz dostępne są na stronie internetowej
http://www.kgof.edu.pl . Zadania do pierwszego etapu zostały już opublikowane. Osoby zainteresowane
prosimy o zgłaszanie się do Pana Piotra Farona.

Zapraszamy do udziału.

31-08-2016 Spotkania wychowawców klas z rodzicami

   Informuję, że w czwartek 8 września 2016r. odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów Technikum Łączności nr 14.
   Spotkania opiekunów klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy HARMONOGRAM
PODCZAS ZEBRAŃ CZYNNA BĘDZIE KASA SZKOŁY
   Przypominam, że we wtorek 6 września 2016r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców działającej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.

Kraków, 31 sierpnia  2016r.          Dyrektor ZSŁ - Antoni Borgosz.

Strony: 167
[←cofnij]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[dalej→]