Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

01-06-2016 Konkurs: Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim p. Dorota Madej

   Miło nam poinformować, że uczeń Gustaw Kubala z kl. 1 Ti zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego projektu edukacyjnego pt. "Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" (opiekun p. Agnieszka Osuch).

Wykaz znajduje się Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

Gratulujemy!


27-05-2016 Odsłonięcie napisu na pomniku.

 

Dnia 7.06.2016 r. /wtorek/ o godz.12.00 odbędzie się sesja popularnonaukowa poświęcona Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku - patronowi  szkoły. Wydarzenie będzie połączone z odsłonięciem napisu na pomniku. Udział wezmą: dyrekcja, nauczyciele, zaproszeni goście, delegacje klasowe.

Program. 

 Ceremonia przy pomniku: wprowadzenie pocztu sztandarowego, odśpiewanie hymnu, przemówienie p. dyrektora  A.Borgosza, wystąpienie p. P. Skałuby, odsłonięcie napisu, złożenie kwiatów.

Uroczystość w świetlicy: część artystyczna w wykonaniu chóru "Łącznik"; trzy prezentacje multimedialne opracowane przez uczniów kl. 3Ic: -Jakub Nowak i Tomasz Smoleń - Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1.09.1939r.-Arkadiusz Biel-Rola porucznika Konrada Guderskiego w obronie placówki.-Tomasz Fugiel Niemiecki mord sądowy dokonany na ocalałych pocztowcach.
Zakończenie.                                                                                                                                      
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu.

25-05-2016 REKRUTACJA


Przypomnienie o końcowym terminie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

   W związku z ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i terminami składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 (za wyjątkiem szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych), przypominam, że termin składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków i Powiat Krakowski upływa 10 czerwca 2016 r. o godz. 15.00. Przypomnienie o końcowym terminie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

   Przypominam ponadto, że odmiennie od zasad obowiązujących w rekrutacji ubiegłorocznej, wnioski rekrutacyjne kandydaci składają w szkołach ponadgimnazjalnych tzw. pierwszego wyboru, a nie w swoich macierzystych gimnazjach.
   Warunkiem uczestniczenia kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, prowadzonym przy wsparciu systemu informatycznego, jest potwierdzenie w tym systemie wniosku rekrutacyjnego przez szkołę ponadgimnazjalną pierwszego wyboru, na podstawie wniosku złożonego w tej szkole w formie papierowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z poważaniem,


/-/ Dariusz Domajewski
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

REKRUTACJA DO ZSŁ http://www.pedagog.tl.krakow.pl/rekrutacja.php

25-05-2016 Staż w Ostravie p. Joanna Jarochowicz

  

  W  roku szkolnym 2015/2016  w terminie 01-14.05 dziesięciu uczniów  naszej szkoły odbyło staż  w szkole partnerskiej  Středni Škola Teleinformatiky  w Ostrawie w Republice Czeskiej Staż realizowany był w ramach projektu pt. „Nowe technologie , nowe możliwości”  w programie POWER na zasadach Erasmus+.
Uczestnicy projektu  rekrutowali się spośród uczniów technikum o specjalności telekomunikacja, elektronika i teleinformatyka . Wyboru stażystów  dokonaliśmy spośród młodzieży uczącej się w klasie trzeciej  technikum,  posiadającej już pewne podstawy zdobyte podczas zajęć programowych poszerzone  uczestnictwem  w następujących  kursach  zawodowych:
1. Rejestracja, odtwarzanie i cyfrowa obróbka obrazu i dźwięku,
2. Wspomaganie projektowania w CAD, COREL, grafika,
3. Technika światłowodowa, badanie parametrów łącz,
4. Układy cyfrowe - montaż, pomiary, eksploatacja,
5. Certyfikat ECDL.

RELACJA Z WYJAZDU

W projekcie udział wzięli:
1. Kinga Paciuch
2. Szczepan Malaga
3. Paweł Strunnik
4. Sebastian Tatko
5. Jakub Marcinkowski
6. Leszek Błach
7. Jakub Różycki
8. Piotr Mąkosa
9. Tomasz Kowalski
10. Mikołaj Wielgus

Nasza koncepcja projektu zakładała następujące efekty kształcenia zawodowego:
- doskonalenie zawodowe,
- wykorzystanie posiadanej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- zrozumienie pojęcia "mobilności" jako podnoszenia szans młodych ludzi na znalezienie pracy na terenie całej Unii Europejskiej,
- transfer nowych kwalifikacji w zakresie technik światłowodowych,
- udokumentowanie osiągniętych efektów kształcenia uczestników w formie certyfikatów organizacji goszczącej i wysyłającej zgodnie z zasadami ECVET.

Rezultatem bezpośrednim dla ZSŁ jest uatrakcyjnienie oferty szkolenia zawodowego poprzez praktyki realizowane w krajach Unii Europejskiej.
Konkretnym  efektem  zajęć przeprowadzonych  w szkole partnerskiej w specjalistycznych pracowniach  będzie zdobycie następujących  umiejętności :
a) w zakresie sieciowych urządzeń CISCO:
       - budowa przewodowych sieci komputerowych,
       - konfigurowanie routerów i przełączników CISCO,
       - konfigurowanie routingu statycznego i dynamicznego,
       - konfigurowanie usług teleinformatycznych.
b) w zakresie telefonii IP:
       - instalacja i konfiguracja serwera SIP,
       - protokoły telefonii IP-SIP i H.323,
       - konfiguracja systemów VoIP.
c) w zakresie techniki światłowodowej:
       - spawanie włókien światłowodowych,
       - wykonywania pomiaru referencyjnego strat sygnału metodą bezpośrednią,
       - paszportyzacja łączy,
       - pomiary strat sygnału przy pojedynczych i wielokrotnych zgięciach światłowodu.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty:
- certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ
- certyfikat ECVET

   Udział w stażu w ramach projektu „Nowe  technologie, nowe możliwości” pozwolił młodzieży naszej szkoły uczestniczyć  w wymianie międzynarodowej w  państwie Unii Europejskiej. Uczniowie ZSŁ podczas pobytu w Republice Czeskiej brali udział we wspólnych zajęciach wraz z uczniami czeskimi w profesjonalnie wyposażonym laboratorium światłowodowym. Realizowali oni  nie tylko projekty z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i informatyki i teleinformatyki, lecz  również  odwiedzili przedsiębiorstwa, w których wykorzystywane są nowoczesne technologie. Staż  uświadomił uczestnikom znaczenie uczenia się przez całe życie, aktywnie wzmocnił w nich poczucie obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i poszanowaniu praw człowieka i demokracji oraz zachęcaniu do tolerancji i szacunku dla innych ludzi i kultur.
W czasie wolnym organizowane były zajęcia mające na celu poznanie czeskiej kultury.
W obszarze edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej młodzież miała możliwość poznania kultury regionu Moravskoslezsko oraz kształtowania postaw tolerancji i wzajemnego zrozumienia przedstawicieli obu krajów w myśl idei integracji europejskiej.  Dodatkowym, ważnym i cennym efektem projektu było poszerzanie praktycznej znajomości języka angielskiego będącego językiem roboczym projektu.

24-05-2016 DZIEŃ SPORTU

UWAGA Konkurs Fotograficzny!

Temat: Dzień Sportu ZSŁ 2016.

Można zgłosić od 3 do 5 fotografii w formie elektronicznej (należy wysłać na adres biblioteka@tl.krakow.pl) oraz w formie wydruku (format minimalny 10x15 cm., podpisane przez autora, można składać w bibliotece).

Prace będą przyjmowane do dnia 3 czerwca 2016 r.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Nagrody będą rozdane podczas zakończenia roku szkolnego.

23-05-2016 Konkurs historyczny p. Tadeusz Januszek

Konkurs Żołnierze Wyklęci
   Nauczyciele historii serdecznie zapraszają do udziału w konkursie Żołnierze Wyklęci. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów pierwszy pisemny odbędzie się 31 maja. Finaliści zmierzą się z pytaniami, które sami wylosują w dniu 7 czerwca 2016. Dodatkowe informacje – sala 114 : Tomasz Popiołek i Tadeusz Januszek

Zapraszamy!

22-05-2016 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

   20 maja br. Komitet Główny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości ogłosił wyniki Bloku A - Innowacje Techniczne. Miło nam poinformować, że po raz pierwszy przedstawiciel Zespołu Szkół Łączności został laureatem tej olimpiady. Krystian Zapotoczny, absolwent z klasy 4Eb zajął I miejsce  w kategorii "Pomysł Ekologiczny" za pracę "MEW - mała elektrownia wodna". Serdecznie gratulujemy!

link do wyników: http://www.pzswir.pl/phocadownload/wyniki_20152016.pdf

19-05-2016 Trzecie złoto siatkarzy

   W ramach XVI Festiwalu Nauki w Krakowie został rozegrany turniej piłki siatkowej mężczyzn szkół średnich pod oficjalną nazwą „Kosmiczny Turniej Ekologiczny”. Organizatorem imprezy był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Drużyna Zespołu Szkół Łączności po raz kolejny w tym sezonie potwierdziła swoją świetną formę wygrywając wszystkie mecze w fazie grupowej, w półfinale i w WIELKIM FINALE, który odbył się 18.05.2016 r. w Małej Hali w Tauron Arenie.
Mecz finałowy z XIII LO był przysłowiowym „spacerem” po kolejne złoto. Nagrodą główną Turnieju był zestaw Rubicon NH20 (5.0) oraz sprzęt sportowy.
   Nasi siatkarze otrzymali też liczne nagrody indywidualne z rąk Gościa Specjalnego Piotra Gruszki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fot. Kamil Przybyło. Więcej zdjęć na FB ZSŁ

MVP Kosmicznego Turnieju Ekologicznego i Najlepszym atakującym został Jakub Pawelski z kl.2Ti,
Najlepszym środkowym Piotr Pochopień z 2Ti,
Najlepszym libero Jakub Piec z 2Id
Najlepszym rozgrywającym został kapitan drużyny Karol Nosek z 4Eb, któremu serdecznie dziękujemy za 4 lata wspólnego grania i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

   Dziękujemy panu wicedyrektorowi Pawłowi Kucharczykowi, który był obecny podczas całego finału i uświetniał go swoją obecnością zasiadając w loży VIPów. Dziękujemy panu Przemkowi Cienkoszowi i chłopakom ze Szkolnego Klubu Kibica za obecność, niepowtarzalny doping i świetną zabawę.

Skład drużyny:

Karol Nosek 4Eb (kapitan), Maciej Przeginiak 4K, Bartłomiej Poskart 3Ea, Radosław Sotwin 3TB, Jakub Pawelski 2Ti, Piotr Pochopień 2Ti, Damian Deńca 2Ti, Kacper Wygoda 2K,Jakub Piątkowski 2K, Jakub Piec 2Id, Karol Szarek 2Id, Konrad Tajak 2Ea. Opiekun: Anna Szkudlarek GRATULUJEMY!

16-05-2016 TIK - TAK p. Aleksander Kielski

W 2016 roku z okazji obchodów 35-lecia, Polskie Towarzystwo Informatyczne przygotowało:

Czyli - specjalną edycję gry TIK?-TAK!, w której udział może wziąć każdy, nie tylko uczniowie! Tegoroczna edycja gry TIK?-TAK! nosi nazwę: Ogólnopolski Test Informatyczny (OTI). Każdy ma szansę, sprawdzenia się w ogólnodostępnym teście on-line. Zachęcamy do udziału! Szczegóły na stronie Testu.
http://tik-tak.eecdl.pl/
https://www.facebook.com/tiktakkonkurs/?fref=nf

Strony: 159
[←cofnij]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[dalej→]