Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

05-10-2016 Kółko informatyczne p. Paweł Koszałka

Kółko informatyczne
(algorytmika, programowanie)
Uczniów zainteresowanych:
•    algorytmiką
•    programowaniem w języku C++
•    Olimpiadą Informatyczną lub innymi konkursami algorytmicznymi
zapraszam na spotkanie organizacyjne w sprawie kółka informatycznego o tej tematyce.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 10.10.2016, o godz. 11:05 w pracowni informatycznej 511i.
   fot. pixabay

30-09-2016 Małopolska Chmura Edukacyjna p. Piotr Faron

Charakterystyka projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o projekcie

Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.
Od 3 października ruszyła rekrutacja na zajęcia online i koła naukowe z przedmiotów:
•    fizyka
•    matematyka
Terminy zajęć online:
•    fizyka  wtorek 7.30-9.00
•    matematyka środa 7.30-9.00
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to odpowiednio 18 i 19 października. Terminy kół naukowych w wymiarze 90 min tygodniowo ustala prowadzący zajęcia. Na zajęcia kół naukowy wybierani są uczniowie spośród uczestników zajęć online. REGULAMIN REKRUTACJI

Z fizyki zajęcia prowadzi Pan Piotr Faron
Z matematyki zajęcia prowadzi Pani Elżbieta Ziaja.
Zapisy oraz szczegóły :  Piotr Faron gabinet fizyczny sala 220.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekunem projektu jest p. Piotr Faron

29-09-2016 Klub Języka Angielskiego p. Ewa Bonior

English is fun! Chcesz poćwiczyć i poszerzyć słownictwo oraz porozmawiać w języku angielskim w miłej atmosferze? Zapraszamy Cię do Klubu Języka Angielskiego.
Spotykamy się w poniedziałki w godzinach 13:55 do 14:40 w sali 207

Starujemy 10 października 2016.

Dodatkowe informacje u organizatorów: p. Ewy Bonior i p. Piotra Piekarskiego (gabinet językowy, sala 104 A).

We speak English only, come and join us, have fun!

29-09-2016 Gratulacje

  

   Pan Dyrektor Antoni Borgosz otrzymał pismo od prorektora ds studenckich Politechniki Krakowskiej w związku z uzyskaniem przez naszego absolwenta Krystiana Zapotocznego jednej z najwyższych ocen w skali punktowej w procesie rekrutacyjnym na I rok studiów Politechniki Krakowskiej. TREŚĆ DOKUMENTU

28-09-2016 SIGG - szkolna internetowa gra giełdowa p. Halina Siemińska

SIGG - WIRTUALNE PIENIĄDZE, PRAWDZIWE EMOCJE!
SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA  -  rejestracja do gry i kursu e-learningowego o inwestowaniu!   www.sigg.org.pl W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej biorą udział 2-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela – zgłoś swój zespół


•    podaj nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości - opiekunowi zespołu nazwę i skład zespołu oraz numer telefonu i e-mail  do lidera zespołu
•    wypełnij formularz zgłoszeniowy ( www.sigg.org.pl – rejestracja ucznia) – przesyła każdy członek zespołu(uczniowie niepełnoletni dostarczają opiekunowi zgodę rodziców na udział w grze)
Zarejestruj się, weź udział w kursie, zdobądź CERTYFIKAT z wiedzy giełdowej i przygotuj się do startu Gry!

Szczegółowy harmonogram Projektu w roku szkolnym 2016/2017:
12 września – 30 września 2016 r. - rejestracja uczestników – zarówno do Gry, jak i Kursu
26 września - 14 października 2016 r. - gra testowa
10 października - 31 października 2016 r. - pre test w kursie e-learningowym - test sprawdzający wiedzę początkową (niezależnie od wyników, jedynie za podejście, Uczestnicy otrzymują taką samą ilość dodatkowych punktów)
10 października 2016 r. - 15 stycznia 2017 r.– kurs e-learningowy
17 października 2016 r. - 15 stycznia 2017 r - gra podstawowa
1-31 marca 2017 r. - dogrywka
9-15 stycznia 2017 r. - ogólnopolska klasówka on-line z inwestowania
KLASÓWKA 9 - 15 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału Halina Siemińska, Barbara Wakszyńska

26-09-2016 Szachy p. Paweł Najman

   Zapraszam na turnieje szachowe w poniedziałki:
03.10, 07.11, 14.11, 05.12, 12.12
godz.14:50 sala 112 - I piętro
Można też przyjść później.


Kojarzenie komputerowe, tempo po 10 minut dla zawodnika na partię.

Paweł Najman

26-09-2016 Egzaminy zawodowe dyr. Renata Gołąb

   Egzaminy zawodowe pisemne będą odbywały się w świetlicy 6.10.2016 r.
z kwalifikacji E.2 i E.15 o godz. 10.00; E.16, E.20 o godz. 14.00
   Egzaminy zawodowe praktyczne będą odbywały się:
7.10.2016 r. E.2 w sali W.17 o godz. 9.00; E.16 w trzech turach: 8.00,12.00,16.00 w sali 503i; E.14 o godz. 8.00 w sali 15i
11.10.2016 r. E.20 o godz. 13.00 w sali gimnastycznej

Materiały i przybory pomocnicze do egzaminu praktycznego E.20 w sesji pażdziernikowej 2016
1.      kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi - szt.1    
2.      ołówek - szt.1
3.      temperówka - szt.1
4.      gumka do ścierania - szt.1
5.      linijka 30 cm - szt.1

23-09-2016 Sprzątanie Świata p. Danuta Gajek

SPRAWOZDANIE Z AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA 2015 PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI.
   Przygotowania do tegorocznej akcji rozpoczęliśmy od zaprojektowania plakatów. Rozpropagowaliśmy też hasło tegorocznego przedsięwzięcia prezentując je w gazetce szkolnej oraz rozwieszając informacje.
           W dniu akcji 23.09.2016 przedstawiciele samorządu od 7.30-14.00 odbierali od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły surowce wtórne: makulaturę, zużyte baterie, nakrętki. Dziękujemy za udział w akcji.

 

 

 

 

 

 

 

fot. D.Gajek

21-09-2016 Konkurs graficzny p. Janusz Kocoł

 

 PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE W BIBLIOTECE DO  KOŃCA LISTOPADA 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W   KONKURSIE!

 Projekt plakatu: Kacper Zaryczny

21-09-2016 Sprzątanie Świata SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zapraszamy do udziału w akcji!

Strony: 155
[←cofnij]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[dalej→]