Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

01-07-2017 ICO World Championships 2017 p. Anna Szkudlarek

 W dniach 29-30 czerwca reprezentacja szkoły wyłoniona w Ogólnopolskim Cyklu Szkolnych Turniejów Crossmintona ( Crossmintonada 2017), uczestniczyła w IV Mistrzostwach Świata w Crossmintonie, które odbywały się w Warszawie.

W kategorii U18 JUNIORS SINGLES zagrali: Wojciech Wilkoński 1K, Daniel Zięba 2K, Mateusz Staroń 1Ea, Daniel Borowy 1Ea. Gratulujemy sportowej postawy i odwagi walki z najlepszymi w świecie.

Zachęcamy całą społeczność szkolną do uczestnictwa w treningach sekcji crossmintona już od września w nowym roku szkolnym.

Więcej informacji na www.crossminton.pl
Kontakt: Anna Szkudlarek
Więcej zdjęć na FB ZSŁ

28-06-2017 Świadectwa maturalne

Od piątku - 30 czerwca w godzinach od 9.00-15.00 w sekretariacie młodzieżowym ZSŁ będą wydawane świadectwa maturalne.

23-06-2017 Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Technikum Łączności nr 14 nastąpi w piątek 23 czerwca 2017r. i przebiegać będzie według następujących ustaleń:
a) o godzinie 7.45 odbędzie się rozdanie świadectw w następujących klasach: 1Ia – sala 104, 1Ic – sala 105, 1Ed – sala 206, 1K – sala 110, kl. 1Ta – sala 211, kl. 1Tb – sala 214, 2Ia – sala 215, 2Ec – sala 106, 3Id – sala 109, 3Ec – sala 22.
O godzinie 8.50 (nie wcześniej !!!) uczniowie wyżej wymienionych oddziałów pod opieką Wychowawców zajmą miejsca na placu parkingowym obok internatu, gdzie uczestniczyć będą w uroczystości głównej z udziałem całej społeczności szkolnej. Po jej zakończeniu młodzież w/w klas opuści teren szkolny.

b) O godzinie 8.45 młodzież z klas: 1Ib, 1Id, 1Ea, 1Eb, 1Ec, 2Ib, 2Ic, 2Id, 2Ea, 2Eb, 2Ed, 2K, 2Ti, 3Ia, 3Ib, 3Ic, 3Ea, 3Eb, 3Ed, 3K, 3Ti zgromadzi się na placu parkingowym na tyłach internatu i pod opieką Wychowawców, nauczycieli W–F, zajęć praktycznych zajmie wyznaczone miejsca – za techniczne przygotowanie uroczystości od-powiadają klasy 2Id, 3Eb, 3Ti wspólnie z Państwem: Agnieszką Osuch, Przymysławem Cienkoszem, Justyną Batko oraz Jackiem Orczykiem, Grzegorzem Turdzą, Jackiem Bernasikiem. Pracę zaplanują Państwo Agniesz-ka Osuch i Jacek Orczyk. O przygotowanie nagłośnienia proszę Pana Michała Okrajniego i wyznaczonych przez opiekuna radiowęzła uczniów.
Około godziny 9.45 po zakończeniu części oficjalnej, podczas trwania której wręczone zostaną nagrody, wyróżnienia i świadectwa opatrzone biało – czerwonym paskiem, odbędzie się druga tura spotkań z Wychowawcami klas. Będą one przebiegać w oparciu o następujący przydział sal: 1Ib – 222, 1Id – 219, 1Ea – 209, 1Eb – 212; 1Ec – 213, 2Ib – 107, 2Ic – 205, 2Id – 109, 2Ea – 121, 2Eb – 206, 2Ed – 110, 2K – 104, 2Ti – 211, 3Ia – 111, 3Ib – 106, 3Ic – 214, 3Ea – 119, 3Eb – 204, 3Ed – 112, 3K – 105, 3Ti – 215.
W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystość oficjalna odbędzie się w sali gimnastycznej z udziałem czterech wcześniej wytypowanych oddziałów oraz dwuosobowych reprezentacji pozostałych zespołów klasowych, a także uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem.

23-06-2017 Finał XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego Daniel Mika

W dniu 12 VI 2017r. w Centrum Młodzieży w Krakowie odbył się finał XIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. W przeglądzie Filmowym Klaudia Curyło z kl. 1Ia zdobyła pierwsze miejsce za film pod tytułem „Legenda o Tadeuszu Kościuszce – obrońcy dwóch narodów”. Organizatorzy  tego konkursu to: Małopolskie Centrum Edukacji, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Centrum Młodzieży w Krakowie.                                    

Opiekunem merytorycznym uczennicy był dr Piotr Skałuba. Gratulujemy!

23-06-2017 Sesja historyczna Agnieszka Pałka

W dniu 13 VI 2017r. w świetlicy ZSŁ odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Podczas sesji zaprezentowano prace uczniów dotyczące działalności patriotycznej i niepodległościowej Tadeusza Kościuszki. 

W sesji uczestniczyli uczniowie klas 1Ia i 1Ic.

Klaudia Curyło przedstawiła film swojego autorstwa pt. „Legenda o Tadeuszu Kościuszce – obrońcy dwóch narodów”, za który uzyskała pierwsze miejsce w Małopolsce. Niesamowity film ukazał historię Tadeusza Kościuszki  w sposób niestandardowy, chwytający za serce, przykuwający stuprocentową uwagę widza. 


 Mateusz Kasza wystąpił z prezentacja multimedialną pt.  „Tadeusz Kościuszko jako osoba walcząca o prawa dyskryminowanych”, za którą otrzymał wyróżnienie w finale ogólnopolskim.   
    Julia Moś przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Upamiętnienie Tadeusza Kościuszki we współczesnym świecie”.
    Kamil Mroczek wystąpił z prezentacją multimedialną „Tadeusz Kościuszko jako bohater dwóch narodów”.
    Daniel Mika przedstawił prezentację multimedialna pt. „Tadeusz Kościuszko jako inżynier wojskowy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych”.
Upowszechnianie wiedzy historycznej na ten temat kształtuje w młodzieży świadomość historyczną i tożsamość narodową.


Organizatorem i moderatorem tej sesji był dr Piotr Skałuba. 

22-06-2017 Konkurs gazetek szkolnych p. Bogusław Bogusz

 

19.06.2017 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się gala wręczenia nagród, m.in. w konkursie gazetek szkolnych organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa.
Nasi Redaktorzy otrzymali dwie nagrody indywidualne w kategorii recenzja: Michał Ciborowski z kl. 4 Ic oraz Paweł Hadrian z kl. 2 Ea.
Ponadto cała Redakcja zdobyła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Opiekunem gazetki ZSŁ MARGINES - jest p. Bogusław Bogusz

 

 

Gratulujemy tak wysokich wyników!

21-06-2017 BUDŻET OBYWATELSKI

 Zachęcamy uczniów, którzy ukończyli 16. rok życia do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.
Na stronie www.budzet.krakow.pl. znajduje się lista projektów poddanych pod głosowanie oraz instrukcja rejestracji i głosowania w platformie internetowej budżetu obywatelskiego.

21-06-2017 Święto Sportu Szkolnego 2017 - wyniki p. Jacek Orczyk

W czasie święta przeprowadzono następujące konkurencje i pokazy.
Mecz piłki nożnej Nauczyciele : Uczniowie, wynik: 1 : 8 (1 : 3)
Turniej piłki nożnej na „ orliku” z  udziałem 19 klas.Turniej tenisa stołowego. Zawody „Siłaczy”.Turniej piłki koszykowej na asfalcie. Mecz pokazowy w siatkówkę Nauczyciele : Uczniowie, wynik: 0 : 3
Finałowy mecz „crossmintona”. Lekkoatletyka: bieg na 60m. Konkurs sprawnościowy.
WYNIKI:

 TP TELTECH Sp. z o.o. ul. Bartłomieja 202-683 Warszawa. Firma jest częścią Grupy Kapitałowej Orange Polska S.A. i działa na obszarze całego kraju. Głównym obszarem  działalności TP Teltech jest dostarczanie Klientom z sektora B2B najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. W oparciu o kluczowe umiejętności specjalistów i zasoby własne, oferuje kompleksowe usługi obejmujące doradztwo, opracowanie koncepcji, projektowanie, budowę utrzymanie i serwisowanie szerokiego zakresu infrastruktury teletechnicznej, systemów zabezpieczeń elektronicznych i monitoringu. Posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz koncesję MSWiA nr L-0127/02 na usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego. Firma oferuje uczniom Zespołu Szkół Łączności letnie, płatne staże zawodowe, przyjmuje na praktyki zawodowe dowolną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach w Małopolsce, prowadzi szkolenia z zakresu spawania światłowodów. Wspiera ZSŁ podczas Festiwalu Zawodów – corocznych targów edukacyjnych.

Turniej tenisa stołowego:
 I   miejsce    Grzegorz Moskała    klasa 1 IB
 II  miejsce    Konrad Mastalerz     klasa 3 K  
 III miejsce    Karol Król               klasa 1 IB
 IV  miejsce    Karol Kozieł            klasa 1 TB
Startowało ośmiu zawodników.

W zawodach „Crossmintona” wyłoniono najlepszych w dniu Święta Sportu Szkolnego;

I miejsce      Wojciech Wilkoński    klasa 1 K
II miejsce     Daniel Zięba             klasa 2 K 
III miejsce    Mateusz Staroń         klasa 1 EA
III miejsce    Daniel Borowy           klasa 1 EA

Mistrzostwa Świata w Crossmintonie – Warszawa 2017. Planowany udział.

W biegu na 60 m. wystartowało 15 zawodników.
Chłopcy:    I miejsce    Arkadiusz Tyrański       klasa  1 IC czas: 7,70 s      
II miejsce    Jakub Klęsk        klasa  1 EC czas: 7,71 s   
III miejsce    Damian Durałek    klasa  2 IC czas: 7,73 s
III miejsce    Wojciech Kolbusz    klasa  2 EC czas: 7,73 s
Dziewczynki;
I miejsce    Katarzyna Ziembla    klasa 1 IA czas: 9,18 s      
II miejsce    Katarzyna Dudzik    klasa 1 IA czas: 9,26 s
Zawody siłaczy w dniu Święta Sportu Szkolnego:
I miejsce     Paweł Widomski    klasa 3 ED
II  miejsce   Damian Durałek    klasa 2 IC
III miejsce   Dawid Salawa        klasa 3 K
IV miejsce    Karol Małysa        klasa 1 TB
Turniej piłki nożnej:
W zawodach zaprezentowały swoje umiejętności drużyny 19 zespołów klasowych.
Poziom sportowy był bardzo dobry.
I miejsce       klasa 2 ED       
II  miejsce    klasa 3 TI
III miejsce    klasa 2 EA
Zawody  STRETBALL’a:
Startowało 50 uczestników w czterech drużynach.
I miejsce    ABSOLWENCI    
II  miejsce    klasa 2 IC
III miejsce    klasa 3 TI
IV miejsce    klasa 2 IB

Podziękowania za sportową rywalizację dla wszystkich którzy brali udział w zawodach.

Strony: 167
[←cofnij]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[dalej→]