Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie UPPER - SECONDARY SCHOOLS OF COMMUNICATIONS

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.


Aktualności

18-11-2016 MATEMATYCZNE ŁAMANIE GŁOWY - eliminacje p. Barbara Ciborowska

ELIMINACJE XIII Edycji Konkursu MATEMATYCZNE ŁAMANIE GŁOWY
Odbędą się 22 listopada 2016r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej oraz sali 218i w internacie
Każdy z uczestników przynosi własny papier, przybory do pisania i kreślenia.

NIE WOLNO UŻYWAĆ KALKULATORÓW ANI TABLIC !!!
Szczegółowy plan zajętości sal:
Sala gimnastyczna: klasy pierwsze, drugie i czwarte
Sala 218i w internacie ( 2-e piętro):  klasy trzecie


Projekt logo: Kacper Zaryczny
   

17-11-2016 Tydzień Przedsiębiorczości w ZSŁ p. Marta Karaś

   W dniu 16 listopada (środa) w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z naszym absolwentem, przedsiębiorcą i człowiekiem sukcesu – mgr inż. Franciszkiem Brodą, właścicielem firmy Teleaudyt. Prelegent w interesujący sposób podzielił się z uczniami swoim doświadczeniem biznesowym, drogą dochodzenia do celu, zachęcał do rozwoju osobistego. Uczniowie mieli okazję porozmawiać o swoich pomysłach na biznes. Drugim punktem programu było spotkanie z Panem Łukaszem Kaletą – prezesem Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Activus Promptus, zajmującej się szerzeniem i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości oraz integracją środowiska młodego biznesu z różnych branż, zwłaszcza technicznych. Oba spotkania były bardzo inspirujące i ciekawe dla naszych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  fot. Gustaw Kubala

16-11-2016 Konkurs Alfik Matematyczny p. Ewa Artymiuk-Kocoł

   Dnia 23 listopada odbędzie się konkurs Alfik Matematyczny. Osoby biorące udział w konkursie proszone są o zgłoszenie się w tym dniu o godz. 12:00 przed następującymi salami:
Świetlica w internacie – klasy 1Ia, 1Ib, 1Id, 1Ea, 1Eb, 1K, 4Ic, 4Ib, 4Id
218i w internacie – 1Ed, 2Ib, 2Ic, 2Id, 2Ea, 2Eb, 3Ib, 3Ic, 3Eb, 3Ec, 3Ed, 3Ti.

16-11-2016 Wyróżnienie

 

Zespół Szkół Łączności otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie wyróżnienia LUMEN za zaangażowanie szkoły w przygotowanie kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej.

15-11-2016 Światowy Tygodzień Przedsiębiorczości p. Halina Siemińska, p. Barbara Wakszyńska, p. Marta Karaś

   Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to ogólnoświatowa inicjatywa organizowana od 2008r. promująca przedsiębiorczość wśród ludzi młodych. Wydarzenie to obejmuje tysiące dyskusji, spotkań, szkoleń i innych ciekawych inicjatyw. W tym roku przypada już dziewiąta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i odbędzie się w dniach 14-20 listopada 2016r. pod hasłem: „Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra”.

Nasza szkoła również aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu. W dniu 18 listopada (piątek) pod kierunkiem doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Krakowie  p. Macieja Natanka i Danuty Nowak, nasi uczniowie zmierzą się  z  Chłopską Szkołą Biznesu -   grą symulacyjną.  
Dwa dni wcześniej 16 listopada 2016 (środa) o godz. 12.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcą, absolwentem Zespołu Szkół Łączności i właścicielem firmy Teleaudyt – p. Franciszkiem Brodą, który podzieli się swoim doświadczeniem biznesowym. Natomiast o godz. 13.00 wystąpi p. Łukasz Kaleta prezes Fundacji Activus Promptus zajmującej się szerzeniem i wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości oraz integracją środowiska młodego biznesu z różnych branż, zwłaszcza technicznych.
   Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zgłoszenie tej informacji u p. Haliny Siemińskiej, p. Barbary Wakszyńskiej lub p. Marty Karaś w Szkolnym Ośrodku Kariery (W11).
Szczegółowy program oraz informacje na temat przebiegu wydarzeń w innych instytucjach biorących udział w tym przedsięwzięciu w Krakowie są dostępne na stronie internetowej www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl. Co dzieje się w Polsce można dowiedzieć się z portalu: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

15-11-2016 Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy p. Barbara Wakszyńska

   25 listopada 2016 r. w ZSŁ odbędzie się KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP  „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
   Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony
pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.
Zadaniem konkursowym dla uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp. Test opracowany przez Szkolny Komitet Konkursowy składa się z 25 pytań.
Baza zadań znajduje się na stronie www.pip.gov.pl/konkursy
Zgłoszenia do konkursu  przyjmują  B.Wakszyńska, H. Siemińska do 18 listopada. Zapraszamy!!!

15-11-2016 Przegląd Pieśni Patriotycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zapraszamy do udziału.

14-11-2016 KOMUNIKAT (DOTYCZY ORGANIZACJI SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI UCZNIÓW)

   Informuję, że w czwartek 17 listopada 2016r. odbędą się wywiadówki śródokresowe połączone z pedagogizacją rodziców uczniów klas pierwszych.

1.    O godzinie 17.30 w sali gimnastycznej rodzicom uczniów klas pierwszych proponujemy szkolenie edukacyjno – informacyjne: „Wspólna sprawa”, które przeprowadzi pracownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (m. innymi profilaktyka uzależnień, oferta pomocowa w zakresie terapii uzależnień).
2.    Informacyjne spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów przebiegać będą w oparciu o poniższy HARMONOGRAM

09-11-2016 Konkurs ortograficzny p. Ewa Piszkowska

Uwaga!
Komisja Polonistyczna informuje, że dyktando eliminacyjne konkursu o tytuł „Mistrza Ortografii ZSŁ” odbędzie się 15.11.2016 r. o godz. 15.00 w następujących salach:

PRZYDZIAŁ SAL

Zapraszamy do udziału!

fot. Pixabay

09-11-2016 Wybory do Samorządu Uczniowskiego SU

UWAGA, UWAGA!

Nadchodzą wybory na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ZSŁ!
Zapraszamy wszystkie osoby, które mają pomysł na siebie i to, co można zrobić dla tej szkoły, potrafią występować publicznie, a przede wszystkim posiadają dużo pozytywnej energii!
Regulamin wyborów znajduje się pod poniższym linkiem:
REGULAMIN WYBORÓW
Do wyborów można zgłosić się za pośrednictwem wiadomości prywatnej na fanpage Samorządu Uczniowskiego.
Pozdrawiamy i jeszcze raz zapraszamy!  SU ZSŁ

Strony: 151
[←cofnij]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[dalej→]